Jihlavský magistrát podruhé vrátil přípravnému výboru návrh referenda o zvažované stavbě spalovny odpadu ve městě.

Pod návrhem se nakonec sešlo 4 356 platných podpisů, tedy dostatečný počet, ale podle úředníků stále nejsou věrohodně vyjádřeny náklady spojené s referendem, v návrhu jim vadí i některé formulace. Magistrát požaduje odstranění nedostatků během 14 dnů.

„Referendum má zavázat město poměrně neurčitou množinou procesů, které mají být zřejmě specifikovány až po jeho konání. To považuje magistrát za rozporné se zákonem. Potřeba vysvětlit „veškeré kroky v samostatné působnosti," je pak zásadní i proto, aby položené otázky chápali správně ti, kdo mají v referendu hlasovat," uvedl vedoucí správního odboru jihlavského magistrátu Jan Vystrčil.

„Dodané materiály působí dojmem, že teď není důležité popsat, jaké bude mít referendum dopady, ale že je důležité referendum uskutečnit. Jaké to bude mít dopady na město a jeho občany, se podle nich bude řešit až podle toho, jestli to dopadne. Občané ale musí předem vědět, o čem rozhodují," dodal ještě vedoucí správního odboru.

Zmocněnec přípravného výboru Vít Prchal má však za to, že referendum už může být vyhlášeno. „My jsme toho názoru, že už jsme splnili veškeré požadavky, které zákon o vyhlášení referenda nařizuje," řekl Prchal. K výzvě magistrátu se výbor vyjádří. „Ale máme dost podpisů pro vyhlášení referenda a z naší strany, myslíme si, nic nebrání tomu, aby to magistrát postoupil dál – to znamená do rady a zastupitelstva," uvedl Prchal.

Návrh na konání referenda o odpadech byl na magistrát poprvé doručen před měsícem. Podle úřadu ale tehdy chybělo 133 podpisů oprávněných voličů a nebyly dostatečně stanoveny náklady referenda. Zástupce výboru proto 11. srpna dodal na radnici dalších téměř 400 podpisů včetně rozšířené finanční a rozpočtové rozvahy referenda. Úředníci uznali za platné 305 podpisů.

Již v minulosti se představitelé města několikrát vyjádřili, že připravované referendum, které má v Jihlavě zamezit energetickému využívání komunálního odpadu, nemá v současné době smysl a je to zbytečné plýtvání obecních peněz. Iniciativa ekoaktivistů uspořádat referendum přichází podle města v situaci, kdy si občané nemohou vybrat z reálných alternativ, jak nejlépe naložit s nerecyklovatelným odpadem, který se nyní ukládá bez užitku na skládky. Dlouhodobě udržitelný systém nakládání s odpady bude možné veřejnosti předložit, až bude na celostátní úrovni přijata národní koncepce nakládání s odpady a skončí parlamentní přetahování o potřebné zákony.

Podle dříve zveřejněných představ obcí a kraje by mohla na Vysočině vzniknout spalovna s roční kapacitou až 150 tisíc tun odpadu, za nejvhodnější lokalitu byla označena Jihlava. Novější varianta zvažovala i vznik jednoho nebo více menších energetických zařízení v kraji. Spalováním odpadu dosud ukládaného na skládky by se mělo vyrábět teplo a elektřina.

Předloni proti záměru na stavbu velké spalovny v Jihlavě protestovali hlavně aktivisté z ekologického sdružení Arnika.