Modernizace a komplexnost nabídky je podle ředitele strojírenského podniku Jihlavan Milana Daňka perspektivní cesta k lepší budoucnosti firmy. Proto firma rozjíždí nový provoz povrchových úprav.

Co si slibujete od investice 
do nového provozu?
Otevře nám dveře ke spolupráci po celém světě. Budeme schopni nabízet produkty pro náročné partnery v letectví.

V čem bude vaše nabídka produktů lepší?
Nechceme být jenom obráběčskou dílnou garážového typu, ale chceme nabízet výrobek s přidanou hodnotou. Už nebudeme jenom kooperovat, kdy velká firma přiveze polotovar, který obroubíme a vrátíme zpátky na dodělání. My chceme dodávat díly, které se potom rovnou namontují do finálního produktu. To je princip, na kterém chceme nyní stavět, ze kterého vycházíme. To by mo᠆hla být naše výhoda na trhu.

Je něco unikátního, co můžete oproti konkurenci nabídnout?
Ani ne. Dnes se vše tvrdě tendruje a na tradici už tolik nezáleží. My musíme přesvědčit hlavně cenou a komplexností nabídky.

Není vám líto, jak dopadl vojenský letecký průmysl?
Je nám líto, jak dopadl letecký průmysl. Dříve se v zemi ročně vyráběly tisíce letadel. My jsme dnes rádi za 
14 letadel. Je to labutí píseň českého leteckého produktu, ale věřím ve zlepšení.