Mezi diskutovaná témata patřila například půda a její zastavování, hospodaření s vodou, lesy, jihlavská průmyslová zóna nebo odpady a jejich omezování. Veřejnost měla možnost zjistit, jak k problému přistupují představitelé politického vedení a úřadu, a přispět vlastními nápady na zlepšení.

Fotografie z nového kalendáře.
Telčský Podjavořičan tančí a zpívá už třicet let. K výročí si nadělil kalendář