Jedná se o alarmující zprávu. Zatímco předloni byla jihlavská fabrika v některých hodnotách „pouze“ v první desítce, loni už se Kronospan ČR umístil na druhém místě za neratovickou chemičkou Spolana v hodnotách únicích rakovinotvorných a mutagenních látek. Firma Kronospan OSB pak nebyla o moc pozadu. V hodnotách vypouštěného formaldehydu jsou pak obě společnosti na prvním a druhém místě, vypustily ho více než předloni. „Kronospan meziročně zvýšil emise rakovinotvorného formaldehydu o více než tři tuny,“ potvrdil vedoucí programu Toxické látky a odpady v Arnice Jindřich Petrlík.

Koncentrace formaldehydu v ovzduší však stále nepřekročily doporučení Světové hygienické organizace pro venkovní ovzduší. „Hygienici proto předpokládají, že provoz neohrožuje zdraví jihlavských obyvatel. To ovšem neznamená, že emise jihlavské obyvatele neobtěžují,“ uvedl Petrlík. Lidé v sousedství provozu ve vzdálenosti do stovek až tisíc metrů tak mohli zaznamenat štiplavý zápach. Tuto situaci by měli oznamovat odboru životního prostředí či hygienikům.

Přitom jihlavská radnice uvádí, že je ovzduší ve městě čisté. Kvalita ovzduší v Jihlavě je na velmi dobré úrovni ve srovnání se zbytkem republiky,“ uvedl letos v únoru Pavel Chalupecký ze společnosti ENVItech Bohemia, která monitoruje ovzduší v Jihlavě. Radnice si i nadále stojí za tvrzením, že Jihlava patří mezi nejčistší krajská města v republice. Navíc kompetence „donutit“ Kronospan snížit emise alespoň při inverzi má prý pouze krajský úřad Kraje Vysočina a Česká inspekce životního prostředí.

Jihlavané však údajně nemají důvod se znepokojovat. „Formaldehyd je natolik těkavá látka, že působením slunečního záření se v atmosféře rychle rozpadá,“ vysvětlil ekolog společnosti Kronospan ČR Rostislav Habán. „Veškerá měření kvality ovzduší, která byla provedena v posledních deseti letech v Jihlavě, prokázala, že nedochází k ohrožování zdraví obyvatel. Největší vliv na kvalitu ovzduší v Jihlavě má přitom doprava, zejména dálnice D1 a jihlavský přivaděč,“ dodal.

Pertlík vidí problém i v tom, že Kronospan má velký provoz blízko obytné zástavby. „Vedení Kronospanu by mělo určitě sledovat vývoj ve svém odvětví a pokud se objeví cesta, jak emisím formaldehydu předejít, tak se po ní vydat a technologii změnit,“ uvažoval Petrlík. Habán potvrdil, že se podnik snaží nelichotivá čísla snížit a je zřejmé, že letos bude produkované množství formaldehydu opět nižší než o rok dříve. „V minulosti společnost Kronospan několikrát dokázala, že je schopná významně snížit množství produkovaných látek pravidelnými investicemi do nejlepších dostupných technik i bez omezení výroby,“ připomněl Habán.

Naopak výrobce polymerbetonu ACO Industries v Přibyslavi na Brodsku si výrazně polepšil. Snížil emise styrenu o sedmnáct tun. Zatímco předloni byl s 23 637 kilogramy styrenu vypuštěného do ovzduší na prvním místě nelichotivé celorepublikové tabulky, loni už byl na třetím místě. „Jelikož styren má poměrně rychlý poločas rozpadu, není v žádném případě ohroženo ani okolní obyvatelstvo města. Žádné stížnosti obyvatel na zápach jsme v průběhu let nezaznamenaly,“ uvedla už dříve k problematice Zuzana Siwková ze společnosti ACO Industries.

V tabulkách se objevuje také Dřevozpracující družstvo v Lukavci, vypouští hodně formaldehydu a také rakovinotvorných a mutagenních látek. „V osmnácti aktuálních tabulkách dominují znečišťovatelé zejména z krajů Moravskoslezského, Ústeckého, Středočeského a z kraje Vysočina,“ shrnul mluvčí Arniky Jiří Kaňa.