Podle očekávání se nejvíce odpadů nahromadilo na sběrném dvoře v areálu SMJ, třebaže je určen jen pro občany a ne pro podnikatele. „Zdarma tam Jihlavané mohou odevzdávat objemný odpad, biologicky rozložitelný odpad, dřevo, kovy, nebezpečný odpad, papír, plasty, barevné i čiré sklo, zářivky, výbojky a elektrozařízení,“ vyjmenoval mluvčí Martin Málek.

Nejvíce se v areálu SMJ loni nahromadilo objemného odpadu. Celkem více než 855 tun je o devatenáct procent více než o rok dříve. Narostlo i množství odevzdaného papíru a plastů, v obou případech jde o desítky tun. Naopak poklesl počet elektrozařízení nebo hmotnost bioodpadu.

„Celkově bylo v roce 2019 na sběrný dvůr občany města Jihlavy odloženo 1 127 tun odpadů kromě elektrozařízení a to je oproti loňskému roku nárůst o 15 procent,“ podotkl Málek.

Známá jsou také čísla z dalších dvou sběrných dvorů. V Rantířovské ulici se vybralo více objemného odpadu, bioodpadů, kovů nebo bílého skla. V Brtnické ulici pak vedle objemného odpadu a bílého skla vzrostla hmotnost sebraného papíru nebo plastů.