„Lidé se tady mohou podle svých potřeb vzdělávat, zvyšovat si kvalifikaci, využívat služeb poradenství nebo se mohou zapojit do motivačních a terapeutických programů,“ vysvětlil zástupce ředitele jihlavské charity Vítězslav Schrek.

Zařízení fungovalo i před přestavbou. Špatné podmínky však umožňovaly pouze omezený rozsah služeb. Mahenka dostala nový kabát v podobě několika učeben a tréninkových a řemeslných dílen. Úprav se dočkala i počítačová učebna, která se chlubí moderním vybavením.

„Ze starého papírového domku se díky získané dotaci povedlo během necelého jednoho roku vybudovat moderně vybavené centrum sociálních služeb,“ informoval Vítězslav Schrek.

Hlavní cílovou skupinou jsou v Mahence lidé od 15 do 26 let bez zaměstnání a kvalifikace, kteří často pocházejí se sociálně slabých rodin. Během února začnou v Mahence dva projekty zaměřené na řemesla. Lidé se mohou rekvalifikovat třeba na truhláře, malíře a šičky.

Za klíčovou postavu ve výstavbě Mahenky Schrek považuje bývalého hejtmana kraje Miloše Vystrčila. „Právě on přesvědčil tehdejší vedení, aby zchátralý objekt kraj charitě věnoval. Odstartoval tím možnost Mahenku z evropských dotací kompletně zrekonstruovat,“ vysvětlil Schrek.