„Letos jsme se přihlásili úplně poprvé. Do poslední chvíle jsme vůbec nevěděli, kdo si cenu za první místo v kategorii nad čtyřicet tisíc obyvatel převezme,“ uvedla ředitelka Městské knihovny Jihlava Jarmila Daňková. Výhru a ocenění převzala ředitelka ve čtvrtek 5. října v Zrcadlové kapli Klementina v Praze.

Ředitelka do jihlavské knihovny přivezla z Prahy ještě i zvláštní ocenění za vynikající komunitní a vzdělávací aktivity. „Vzdělávací aktivity v knihovně organizujeme už řadu let. Filozofií naší knihovny totiž je to, aby byla pro všechny,“ dodala Daňková s tím, že si lidé v jihlavské knihovně mohou půjčit nejen knihy, ale zajít si i na cestopisnou přednášku. „Oblíbené jsou v naší knihovně hudebně poslechové pořady, které vede hudební publicista Jiří Černý,“ řekla ředitelka.

Cílem soutěže městských knihoven, kterou už po osmé vyhlásil Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, je ocenit nejlepší české knihovny, které jsou provozovány či zřizovány městy, a motivovat je k rozšíření a zkvalitnění veřejných knihovnických a informačních služeb.

„Do soutěže se přihlásilo celkem 44 městských knihoven. Hodnotilo se šest velikostních kategorií knihoven podle počtu obyvatel měst,“ řekl o soutěži tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Vyhodnocení proběhlo ve dvou kolech. V prvním kole se knihovny porovnávaly podle 21 indikátorů. Porota hodnotila například počet nových přírůstků knihovního fond a počet registrovaných uživatelů.

Do druhého kola postoupilo celkem šest knihoven. Odborná komise je všechny osobně navštívila. Na místě posuzovala především společenské a komunitní působení knihovny pro obyvatele města. Hodnotila rovněž exteriér, interiér, technické vybavení a například i sociální zázemí.

Celkově nejvyšší hodnocení získala knihovna Slavičín ze Zlínského kraje, která předtím vyhrála v kategorii od pěti do deseti tisíc obyvatel.