„Je složena z děl z našeho depozitu, která ještě nebyla nikdy v Jihlavě vystavena," upozornila Miloslava Kumbárová z galerie, sídlící na ulici Hany Kvapilové.

„Jedná se o cyklus Interiery z osmdesátých let dvacátého století s nádhernou studií figur a vynikajícím zpracováním grafické techniky litografie. Dále je představen jeden z rozměrných listů z cyklu Specielní dialog a studie tváří s akcentem červené barvy," popsala Kumbárová.

Vrcholem výstavy je prezentace čtyř kreseb, které jsou vystaveny v galerii poprvé. „Je to mimořádná příležitost vidět tyto bravurní kresby, které se běžně na výstavách neobjevují. Chceme jejich vystavením vzdát jednak poctu autorovi a zároveň dát příležitost obdivovatelům Kulhánkovy tvorby se s těmito mimořádnými díly seznámit," doplnila.

Oldřich Kulhánek se narodil 26. února 1940 v Praze a zemřel před třemi lety, 28. ledna 2013. Byl český malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog. Stal se autorem grafické podoby současných českých bankovek a vytvořil mnoho českých poštovních známek. Za grafiky, jimiž údajně hanobil představitele bývalých socialistických zemí, byl za minulého režimu perzekvován.

„Můj názor, mé přesvědčení je, že umělec by měl ve své práci podat zprávu o sobě, o čase a místě, kde žije. Umělec by měl odkrývat přetvářku či lež establishmentu, odhalovat, co se děje s člověkem, manipulaci a dehumanizaci člověka. Umělec by měl podat zprávu o duši současníka," řekl kdysi sám Kulhánek.

Vztah k Jihlavě

Oldřich Kulhánek je světoznámý umělec. Profesionální dráhu započal v šedesátých letech a jeho pozoruhodný talent přitahuje pozornost už od doby jeho nejranější etapy. Jeho díla jsou zastoupena v mnoha světových sbírkách, například v The Library of Congress ve Washingtonu, v Centre Georges Pompidou v Paříži, ve vídeňské Albertině, Národní Galerii v Praze a mnoha dalších. Mimo jiné právě také v M&K galerii.

Miloslava Kumbárová pak zmínila i souvislost mezi Oldřichem Kulhánkem a M&K galerií. „Seznámila jsem se s jeho dílem a posléze i s ním osobně v roce 1990, krátce po vzniku naší galerie. Poté započala dlouhodobá úzká spolupráce, která byla každoročně motivována uspořádáním autorské výstavy, na které byla převážně prezentována autorova nová díla," uvedla.

„Po několik let jsme měli v galerii v Praze I. na Malé Straně stálou expozici Oldřicha Kulhánka. Máme tedy zmapovanou tvůrčí činnost autora za poslední čtvrtstoletí. Přes dvacet let byl Oldřich Kulhánek naším autorem číslo jedna a zůstává jím i nyní, neboť kvalita jeho díla je natolik vysoká, že v oboru grafiky a figurální kresby ho žádný současný umělec dosud nepředčil," uzavřela galeristka.

Výstava potrvá do 20. března a bude přístupná v sobotu 27. a v neděli 28. února od 10 do 13 hodin. Jindy pak po objednání.

LUCIE ŽÁČKOVÁ