Klára Dvořáková vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Palackého Olomouc, obor všeobecné lékařství. Po ukončení studia nastoupila v roce 2003 na patologicko-anatomické oddělení právě do jihlavské nemocnice, kde pracuje doposud. V roce 2012 se stala zástupkyní primáře oddělení. „Po nástupu do funkce by ráda udržela kvalitu patologického oddělení s důrazem na rozvoj oddělení v souladu s požadavky moderní patologie a onkologie," vyjádřila se mluvčí jihlavské nemocnice Monika Zachrlová.

Předchůdcem Kláry Dvořákové byl v Jihlavě Michal Kheck. V čele patologicko-anatomického oddělení stál od roku 1999.

Patologie je základní medicínský obor studující nemoci – jejich příčiny, vývoj a účinky na organismus. Nedílnou součástí oboru, i když dnes již v podstatně menší míře, jsou i pitvy, které slouží zejména ke stanovení příčiny úmrtí pacienta. Patolog je lékař, který se specializuje na rozpoznávání změn způsobených v buňkách a tkáních organismu chorobnými procesy. Na základě těchto změn pak stanovuje přesnou diagnózu onemocnění pacienta.