Od loňského ledna, kdy byla poradna otevřena, se na ni obrátily již desítky osob. „Poskytnutá pomoc byla individuální dle každého případu. Zejména se jednalo o poskytnutí informací o právech oběti, o náhradě škody, ale také i psychická pomoc a podpora,“ uvedla poradkyně Nela Šupková.

Lidé, kteří vyhledali pomoc, čelili například vyhrožování a pokusům o napadení, loupeži, nebezpečnému pronásledování a dalším nepříjemným situacím. „ Z praxe víme, že i malá újma může ve výsledku zanechat vážné následky,“ řekla Šupková.

„Na poradnu se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu, bez ohledu na věk, druh spáchaného činu, způsobenou újmu, či fázi trestního řízení,“ dodala Šupková. Kdo by se snad nemohl osobně dostavit do kanceláře na adrese Tolstého 1914/15, může využít telefon či e-mail. Následně je možné domluvit si schůzku na jiném místě než v jihlavské poradně.

Na Jihlavsku jsou podle údajů Probační a mediační služby častější dotazy na náhradu škody. „Oproti celorepublikovému průměru se na jihlavskou poradnu obrací více oběti s potřebou po právních informacích a náhradě škody,“ potvrdila Šupková.