Stánek s aktivitami pro děti byl příznačně umístěn u voliéry v Jihlavě nového páru ptáků. Jednalo se o majnu Rothschildovu, bílého pěvce, na kterého také kampaň upozorňuje. Dopoledne byl zájem návštěvníků značný, hodinový déšť kolem poledne pak akci přerušil. Odpoledne však kampaň pokračovala a přivítala další děti i dospělé.

S tematickými aktivitami pro děti v zoologické zahradě pomáhaly děti z přírodovědného kroužku v Polné. Dospělí se mohli dozvědět více o problematice přímo od zaměstnanců zoo. „V jihovýchodní Asii dochází k masivními úbytku zpěvných ptáků a některé druhy mají ve volné přírodě už jen pár zástupců,“ vysvětlila Pavla Jarošová ze vzdělávacího centra ZOO Jihlava

Jihlavská zoologická zahrada přitom nebyla jediná, která na problematiku upozornila. „Jedná se o celoevropskou kampaň na záchranu zpěvných ptáků. Jde o to ukázat, že problém zpěvných ptáků se sice týká jihovýchodní Asie, ale má to vliv také na pěvce u nás, v Česku,“ dodala Jarošová.