Škola jubileum oslaví až v roce 2024, klavír byl zakoupený už nyní kvůli úspoře peněz. Cenovka byla 4 721 000, z městské kasy na něj šlo 4,3 milionů. „Zbytek byl zaplacený z úspor školy a za pomoci soukromých dárců, z nichž většina jsou rodiče žáků,“ sdělila Aneta Hrdličková z radnice s tím, že důvodem k dřívějšímu pořízení klavírního křídla byla jeho neustále rostoucí cena.

Nástroj bude sloužit žákům i veřejnosti po několik dalších generací. „Žáci se s ním setkávají pouze při soutěžích a nejsou za tak krátký čas schopni zcela využít jak jeho, tak svůj potenciál. Vlastně ani moc neví, co s takovým nástrojem dělat a jsou z něho nervózní,“ řekl přední český klavírista, dirigent a pedagog Hudební a taneční fakulty Akademie múzických umění v Praze Lukáš Klánský.

Základní umělecká škola Jihlava uspořádala jenom v minulém roce sto čtyřicet akcí, od třídních předehrávek až po velké koncerty. Jejich hudební představení ročně shlédne přes tři tisíce diváků. Nový klavír nahradil staré koncertní křídlo z roku 1989. „V celém Kraji Vysočina není tento typ nástroje zastoupen a jeho pořízením nastanou nové možnosti využití třeba při festivalech, které bychom v takovém případě mohli hostit v prostorách naší školy,“ uzavřela školy Dana Fučíková.