Za prvních devět měsíců letošního roku bylo zachyceno 877 osob, z toho 782 mužů a pouze 95 žen. Všichni měli více než jedno promile alkoholu, nejvyšší hodnota pak byla 4,48 promile. Opilé osoby byly ve věku od šestnácti do sedmasedmdesáti let. Jejich průměrný věk byl 43 let a nejvíce bylo padesátníků. Kuriózně je i přes nízkou nezaměstnanost téměř shodný počet osob, kteří pracují a počet osob hlášených na Úřadu práce.

Celkem tři sta čtyři osoby se letos na záchytku vraceli, rekordmanem je muž, který už byl zachycen sto čtyřiašedesátkrát. Jedné ženě pak chybí jeden záchyt do šedesátky. „Tento počet není jenom za třetí čtvrtletí, ale od doby instalace počítačového programu, který tuto statistiku zaznamenává a to je od roku 2004,“ upřesnil Martin Málek ze Služeb města Jihlavy, které do konce letošního října provozují protialkoholní záchytnou stanici v krajském městě.

Po změně v zákoně už neplatí, že doby záchytu musí být minimálně osm hodin, nově je to pouze do odeznění klinických příznaků opilosti. Maximální doba čtyřiadvacet hodin zůstává. Nejkratší doba záchytu tak byla tři hodiny pětadvacet minut, nejdelší naopak třiadvacet hodin. V průměru to bylo třináct hodin.

Cenu za záchyt, která činí čtyři tisíce, zaplatilo přímo na míst v hotovosti jen 183 osob. Další měli čtrnáctidenní lhůtu na zaplacení, ale zdaleka ne všichni peníze poslali. Po nich bude dluh vymáhán právní cestou.