Kolektivní smlouvu pro roky 2017 a 2018 uzavřely odborové organizace s vedením tohoto největšího podniku na Vysočině v pondělí. Platit začne od 1. ledna. Bosch Diesel nyní zaměstnává ve výrobě dílů pro dieselové motory aut zhruba 4300 lidí.

Kromě růstu tarifů slíbil podnik navýšit v příštích dvou letech částku na penzijní připojištění o 850 korun na celkových 2000 korun měsíčně. Podle odborářů rovněž stoupnou příplatky v kontech pracovní doby. Průměrnou mzdu v Jihlavě Bosch nezveřejňuje, u celé skupiny Bosch v Česku činí 37 tisíc korun, a to bez managementu. Průměrná hrubá mzda dělnických profesí se v jihlavských závodech podle odborářů loni pohybovala kolem 34 300 korun.

Předsedové obou odborových organizací KOVO ve firmě Bosch Diesel, Ladislav Melichar a Roman Bence, jsou podle jejich dnešní tiskové zprávy s výsledkem spokojeni. „Za průlomové pokládáme i to, že se nám v rámci kolektivního vyjednávání podařilo dohodnout spolurozhodování odborů při zavádění nových směnových modelů," uvedli. S vedením podniku se dohodli i na zachování všech nadstandardních sociálních benefitů.

Mezi body v nové kolektivní smlouvě je mimo jiné i odstupné ve výši desetinásobku průměrné mzdy v případě ukončení pracovního poměru kvůli nadbytečnosti pracovníka. Zachována bude prémie vázaná na hospodářské výsledky firmy, a to až do výše dvou měsíčních tarifních mezd ročně.

Podle odborářů bude s novou kolektivní smlouvou pokračovat také vloni zahájený sociální program. Vstoupit do něj mohou pracovníci blížící se důchodovému věku. Pak pobírají plnou mzdu, i když pracují jen na poloviční úvazek. Podle údajů bylo k 1. květnu do programu zapojeno 164 zaměstnanců firmy.