Budovu na adrese Matky Boží 15 doposud dětský domov pronajímal Soukromé vyšší škole sociální. „Základní škola dětského domova sídlila v budově města na ulici Sokolovská. Tato však nevyhovovala z hygienického hlediska a ani dispozičně potřebám domova a jeho dětí,“ uvedl ředitel Radek Vovsík.

Vlastní budovu v centru města je potřeba zrekonstruovat, práce vyjdou na dva miliony korun. Od prvního září tam budou komfortní prostory základní školy, horní dvě patra pak nabídnou ubytování pro sedm dětí. „Bydlet tam budou ty nejstarší děti z dětského domova věkem kolem osmnácti let, studující na středních školách v Jihlavě a okolí. Pečovat o ně bude pět kmenových pedagogických pracovníků a další odborní pracovníci,“ dodal Vovsík.