Podmínkou dotace není, aby se děti a mládež zapojovaly do soutěží vrcholového typu. Stačí, aby byla dlouhodobá volnočasová aktivita realizovaná prostřednictvím organizací, spolků či jednotlivců. Rozvoj může být pohybový nebo vědomostní a bližší informace jsou na webových stránkách města.

„Žadatelem může být kdokoli, kdo realizuje projekt na území Jihlavy a do činnosti zapojuje děti a mládež do 20 let věku,“ dodala Alice Jandejsková, koordinátorka Projektu zdravé město a Místní Agendy 21, přes které je dotace poskytována.