„Už minulou sobotu dokončil zhotovitel pokládku obrusné konstrukční vrstvy. V současné době instalujeme vodorovné a svislé dopravního značení a dokončujeme krajnice spolu s částí zádržného systému. V příštím týdnu už nás čekají zejména drobné dokončovací práce. Pokud nenastanou nějaké zásadní komplikace, plánujeme provoz na opravenou část přivaděče převést v průběhu soboty 15. října,“ uvedl Martin Buček z Ředitelství silnic a dálnic s tím, že se ten den zároveň otevře i dálniční exit 112.

Během zimy se po přivaděči bude jezdit bez omezení, technika se sem ale vrátí příští jaro. Tehdy začnou opravy levého jízdního pásu přivaděče.

Pokládání asfaltového betonu u Jihlavského přivaděče.
Na Jihlavský přivaděč padne jedenáct tisíc tun asfaltového betonu, podívejte se