Omezení úzce souvisí s velkými změnami, které se dotknou především organizace práce. Zásadním krokem je zrušení pozice vedoucích kanceláří na všech soudních úsecích. V té souvislosti je nutný přesun úředníků mezi kancelářemi.

Podle nového systému už nebude mít všechna trestní řízení pod palcem pouze jedna úřednice, ale každý soudce bude mít svou takzvanou rejstříkovou vedoucí. Ta bude mít přehled o všech spisech přidělených „jejímu“ soudci. Současně bude i nadále fungovat jako zapisovatelka u hlavních líčení.

Horácká multifunkční aréna bude snadno zapamatovatelná.
Rozhodnuto: Jihlava peníze na Horáckou arénu od státu dostane

„Od této změny si slibujeme určité zrychlení, a především zpřehlednění agendy jednotlivých soudců. Ti se budou moci lépe a pružněji orientovat ve svých kauzách,“ nastínila smysl změny Chlupáčková.

Jihlavský trestní soudce Zdeněk Chalupa změnu vítá: „Pokud vím, tak všude, kde podobnou změnu zavedli, tak jsou spokojeni. Domnívám se, že by se tím mohla naše práce zefektivnit.“

Jihlavský trestní soudce Ilja Libenský.
Na Silvestra zemřel soudce a filmový rytíř Ilja Libenský. Bylo mu 75 let

Změna systému se týká celého soudu. Díky uvolnění některých pozic bude moci vzniknout i zcela nová funkce takzvané forenzní soudní pracovnice. „Tato pracovnice by měla být v užším kontaktu s lidmi v rozvodovém řízení a být jim více nápomocna při řešení problémů,“ dodala Martina Chlupáčková.

Veřejnosti se dvoutýdenní výpadek na jihlavském soudě příliš nedotkne. I nadále totiž bude informace o jednotlivých kauzách podávat především informační centrum.