„Vybranou částku škola daruje na konto nadace Dobrý anděl. Bude rozdělena dvanáct částí a ty se poté budou po celý rok přerozdělovat mezi rodiny nemocných, které jsou v nouzi,“ sdělil student gymnázia Petr Vybíral.

Společně s předchozími třemi ročníky studenti, učitelé a návštěvníci přispěli rodinám v nouzi skrze nadaci Dobrý anděl téměř 140 tisíc korun.
„Celé odpoledne bylo důkazem toho, že se pro dobrou věc umíme nadchnout. Myslím, že z této akce můžeme mít dobrý pocit,“ zhodnotila čtvrtý ročník učitelka jihlavského gymnázia a zároveň ředitelka akademie Ivana Fexová.


Program samotné akademie trval téměř dvě hodiny. Návštěvníci měli možnost vidět taneční, hudební nebo dramatická vystoupení studentů, a to v několika světových jazycích – angličtině, němčině, španělštině, ruštině, a dokonce i v latině.

Hlavní program zakončil Profesbor – pěvecký sbor složený z učitelů jihlavského gymnázia. Po skončení samotné akademie následovala aukce děl vytvořených studenty vedená ředitelem gymnázia Pavlem Sukem.

Na závěr vystoupily gymnaziální divadelní soubory Spoušť se svou inscenací Na struně a 2A6 se inscenací Peklo v nebi.