Jihlava se už tradičně představila početnou skupinou, v historických ulicích krásného města to jihlavským havířkům, konšelům a městské gardě opravdu slušelo. Průvod prošel zcela zaplněným městem, setkal s velkým zájmem turistů, kteří dostávali od zástupců města drobné propagační materiály. Zejména havířci, ale i jihlavské měšťanky a garda byli těmi, s kým se především japonští turisté fotili nejvíce.