„Hodnocení se pohybuje mezi šesti až sedmi body z deseti. Lidé jsou spokojeni s knihovnami, divadly, kiny či dostupností škol a lékařů. Líbí se jim také veřejná zeleň a odvoz odpadů. Špatně naopak hodnotí Masarykovo náměstí,“ uvedla Alice Jantíšková, koordinátorka projektu Zdravé město Jihlava, které anketu pořádá. 

Průzkum funguje od roku 2011 a opakuje se každé dva roky. „Výsledky byly většinou stejné jako v roce 2017. Spokojených bylo 77 procent respondentů, patří mezi ně ženy a vzdělanější. Nejméně spokojenou skupinou jsou nezaměstnaní, lidé se základním vzděláním a na rodičovské dovolené. Významné zlepšení zaznamenala doprava. Ta se za devět let zvedla z 5,6 bodu na 6,9 bodů,“ přiblížila statistiku mluvčí Aneta Hrdličková.

Jiří Kašpárek

Ilustrační foto.
Průjezdná D1: silničáři přerušují práce, pokračovat budou opět až na jaře