Služby města Jihlavy (SMJ) ho uzavřou v úterý 4. října v osm hodin ráno, ve čtvrtek ve čtyři odpoledne by se v tunelu už opět mělo jezdit. Uvnitř tunelu se budou provádět nutné opravy technologického zařízení na základě žádosti vysočinského Ředitelství silnic a dálnic.

„Služby města Jihlavy uzavřou tunel a začnou čistit bezpečnostní signalizaci, vymění žárovky ve stropních svítilnách, provedou údržbu pruhových značek na silnici, opraví obklady a dlažby a provedou další stavební práce. Udělají i pravidelnou údržbu kamerového dohledu a celý tunel umyjí," uvedl mlučí Služeb města Jihlavy Martin Málek. Druhá část oprav bude spočívat například v zabezpečení systémů kamer, rychlostních LED značek vně tunelu, skříní a hlásek SOS. O tuto část oprav a další servisní práce se postará firma AŽD.

„Po dobu uzavírky bude objízdná trasa vedena dle provozního řádu tunelu po silnicích druhé třídy a místních komunikacích v Jihlavě," vyjádřil se Málek.

Stanovená objížďka bude vedena po dvou objízdných trasách. První povede od Pelhřimova po ulicích Žižkova, U Cvičiště, Hamerníkova a Jiráskova. Druhá trasa povede po přivaděči od D1 a následně po ulicích Jiráskova, Hamerníkova, U Cvičiště a Žižkova. Obě trasy budou schváleny dotčenými orgány a řádně označené dopravním značením, které na místní komunikace rozmístí SMJ.

„Žádáme a zároveň prosíme řidiče, aby věnovali zvýšenou pozornost při objízdných trasách. Důvodem hlavních komplikací v dopravě mohou být také probíhající opravy na D1. Na ostatních silnicích lze také očekávat krátkodobé a neočekávané uzavírky nebo omezení," upozornil Málek.

Jihlavský tunel zahájil svůj zkušební provoz prvního června 2004. Za jednu hodinu projede oběma směry přibližně čtyři tisíce osobních a nákladních vozidel, která směrují na D1 nebo Znojmo a Vídeň.

Tunel je v průběhu celého roku intenzivně využíván, každoroční revizní uzávěrky jsou tak nutné pro funkčnost a bezpečnost tunelu. „Opravy většinou vycházejí na půl milionu korun," zhodnotil Málek. V loňském roce v únoru byl tunel zavřen nejen kvůli pravidelným opravám. Nasvěcovala se soška svaté Barbory, která je patronkou horníků. Soška je umístěna v horní části tunelu při vjezdu na D1.

HELGA MARTINKOVÁ