*6. listopadu 1923 Třešť
+22. června 1972 Praha

Do Prahy na výtvarnou školu se dostal až ve dvaadvaceti letech. Studoval na Státní grafické škole, kde setrval pouze rok a následně v letech 1946-1951 na Vysoké škole uměleckoprůmyslové Josefa Kaplického. Ovlivněn byl především díly Jana Zrzavého a vnitřně mu byl blízký Josef Šíma. Díky svému talentu velmi brzy umělecky vyzrál.

V roce 1953 se také oženil s malířkou Adrienou Šimotovou. Ve stejném roce se poprvé zúčastnil výstavy Umělecké besedy, která se konala v Praze. Stal se také členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1954 začal spolupracovat s Václavem Boštíkem na památníku věnovaného obětem druhé světové války v Pinkasově synagoze.

Od roku 1963 učil na pražské Akademii výtvarných umění kresbě. Svým dílem je Jiří John zastoupen v mnoha sbírkách jak českých (Národní galerie Praha, České muzeum výtvarných umění v Praze), tak zahraničních (Muzeum Sztuki, Polsko).

Zdroj: Wikimedia Commons, autor Karel Kuklík, portrét Jiřího Johna, 60. léta, CC BY-SA 3.0