Jakou spojitost má slavná jízda králů s Jihlavskem?

Ve Staré Říši je dopodrobna popsaná obchůzka s vrškem, která strukturálně souvisí s jízdami králů. Společné je to, že se jedná o obchůzku po vesnici za účelem získání peněz. Ve Staré Říši se to vyprecizovalo do určité podoby po slavnostním skácení májky, které mělo svá pravidla, děvčata obešla ves s nazdobenými modřínovými vršky, které prodávala.

Jak se jinde obchůzky lišily od slovácké podoby?
Pro nás je důležité vědět, že jízda králů není jenom záležitostí Slovácka, ale třeba i jižních Čech, odkud zasahovala do okrajových oblastí Horácka. Podoba obyčeje se lišila podle ekonomických možností vesnice. Někde se jezdilo na koních, někde se chodilo pěšky. V jižních Čechách a na Vysočině se konaly jízdy králů za účelem výběru nejlepšího jezdce. Při obchůzkách se také stanovil vůdce chasy na další rok a sloužily i jako určitý společenský regulativ.

Kdy se obchůzky konaly?
Obchůzky a jízdy králů byly vždy spojeny se svatodušními svátky, svatodušní neděle se slaví 40 dnů po Velikonocích. Zakončovaly celé období několika májových zvyků stavění a kácení máje a podobně.

Jako podobu má dnes jízda králů na Slovácku?
Slavnost se koná poslední květnovou neděli. Doprovod krále se rekrutuje z osmnácti a devatenáctiletých mladíků, ti jedou jízdu pouze jedinkrát v životě. Králem na koni, který je symbolem celé jízdy a hraje naprosto pasivní roli, bývá dvanáctiletý chlapec. Ten jede po vesnici spolu se dvěma pobočníky a vyvolávači. Ti musí reagovat na určitou situaci, většinou zastavují u svých známých a u starosty. Vyvolávači se objevovali také právě při obchůzkách na Vysočině. Závěrečné posezení se pak koná v domě krále.

Jaká je role vyvolávačů?
Objížděli vesnici, aby získali peníze. Byl to také určitý společenský regulativ. Dávali jména dívkám, podle toho, jak ve společnosti chovaly například jestli byly pracovité, hodné, společenské nebo pyšné. Hlavně matky se snažily, aby dcery byly na vsi dobře zapsané a mladíky si snažily naklonit. Dnes se vyvolává ve Vlčnově i na lidi z davu, třeba když přijedou Japonci, hned je vyvolávač zmíní.

Jízda králů byla loni zapsaná na seznam UNESCO. Co se tím změnilo?
Jízda králů se jezdí ve Vlčnově, Kunovicích, Hluku a Skoronicích. Pravidelně každý rok je jen ve Vlčnově. Lidé jsou s tímto zvykem velmi spjati, berou ho jako součást života. Co přinese zápis do UNESCA, se teprve uvidí časem, máme zatím jen určitý akční plán.

Jak se určí král průvodu?
Dnes se musí vytipovat rodina, která bude ochotna investovat do kroje a pohoštění. Jde o několik desítek tisíc korun. Ne každý chlapec je také dnes schopen jezdit na koni. V minulosti totiž chlapci s koňmi v podstatě vyrůstali.

ZUZANA MUSILOVÁ