Nový tříčlenný věřitelský výbor byl zvolen hlasy Garančního systému finančního trhu a České národní banky, které nominovaly zástupce jen ze svých vlastních řad. Třetím členem je od pátku také společnost STEMA-TECH s.r.o. „Ta ani neměla potřebu účastnit se této volby. Nově zvolení členové převzali plnou právní i společenskou odpovědnost za výsledek insolvence. Stalo se tak i přes nesouhlas ostatních věřitelů, kteří neměli pro zvrácení výsledku dostatek hlasů. Ty jsou měřeny bohužel pouze velikostí pohledávek. I na tento fakt Kraj Vysočina upozorňoval insolvenční soud, který však tuto námitku zamítl,“ uvedl vysočinský hejtman Vítězslav Schrek.

O místo ve věřitelském výboru se původně měl ucházet i Kraj Vysočina. Ten od záměru ale kvůli sporům s insolvenční správkyní Jiřinou Lužovou odstoupil. Konkrétně správkyně kraji podle hejtmana neposkytovala relevantní právní a ekonomické podklady. „Budeme nyní velice pozorně sledovat další průběh insolvence. V případě pochybností, že věřitelský výbor nehájí dostatečně zájmy všech věřitelů a cena za prodej úvěrového portfolia nebude odpovídat výši pohledávek potřebných k uspokojení i dalších věřitelů z řad samospráv, jsme připraven podniknout právní kroky a požadovat náhradu škody,“ upozornil Schrek.

Vedení kraje rovněž vzhledem k nesrovnalostem v insolvenčním řízení hodlá kontaktovat zákonodárce a vyzvat k diskuzi nad změnou insolvenčního zákona.