Divadelní profesionálové 
i úplní amatéři, tak by se dala popsat skupina zapojená do projektu divadla T.E.J.P. s názvem Divadlo 
na Staré plovárně. „Přijela jsem s tím, že nemám žádné zkušenosti s divadlem. Nejsem ani ochotnicí 
u žádného divadla, ale moc mě to prostředí láká jako diváka, a chtěla jsem být 
u toho a dělat cokoliv. My, amatérští herci, jsme tady taková hrstka statečných," přiblížila svou účast Anežka Sedláčková, obsazená jako herečka. „Tento rok se zde sešlo více amatérů než profesionálních herců," řekla Aneta Beránková, která se projektů divadla T.E.J.P. účastní už od prvního projektu v Loučkách 2012.

Site specific project, tedy projekt, ve kterém umělec využívá dispozic a kvalit konkrétního místa, kde se právě nachází (takzvaného genia loci), láká diváky od pátku do neděle na večerní představení svého nově vzniklého díla. „Člověk sem přišel s nějakým nápadem, který měl nějakým způsobem lidi získat a vtáhnout do hry a ten se utvořil, přetvořil, předělal tak, aby se téma stalo naším společným tématem. Je to společná práce lidí, kteří se na tom s námi od 17. července podílí," popsal principál divadla a zároveň vedoucí projektu Jakub Škrdla. „Výsledek se vyvinul z Jakubova nápadu úplně náhodně díky lidem, kteří se tady sešli. My, účastníci, tak můžeme odjet s vědomím, že se naše nápady dostaly do finální podoby hry," doplnila Škrdlu Sedláčková.

„Naše téma je člověk 2016, kdy pro spoustu benefitů, které doba přináší, jako třeba internet nebo audiovizuální technika, žije ve světech často virtuálních a zapomíná na tu skutečnou podstatu světa," osvětlil Škrdla námět hry.

Celá nově vzniklá hra začíná v cirkusovém šapitó, postaveném pro účely představení vedle dětského hřiště v lokalitě Staré plovárny. „Hodně se nám líbilo i dětské hřiště, takže bude také využito. Hra bude vrcholit na vodní hladině, bude to krásné," nastínila amatérská herečka využití jednotlivých míst v bezprostředním okolí šapitó.
Hra bude probíhat více méně beze slov za doprovodu hudby. „Párkrát tam někdo něco řekne, pohybujeme se ale v prostředí, ve kterém bychom se museli napojovat na mikroporty 
a jiná hi-tech zařízení, kterými nedisponujeme, takže se dostáváme do situace, 
že radši mluvíme obrazem, hudbou, rytmem a tónem," sdělil principál divadla 
k prostředkům, které využívají. „Pomáhá nám při tom kapela Bee Band a Antonín Vidlák," doplnil.

Performeři počítají 
s osmdesáti diváky na představení, kapacita divadla je sto padesát diváků. 
Na diváky mimo jiné čeká improvizovaná restaurace 
v šapitó. „Od osmi do devíti se diváci mohou těšit na muziku, od desíti do jedenácti bude probíhat představení a díky výjimce od magistrátu se tady můžeme veselit klidně až do dvou 
do rána," uzavřel Škrdla.

PETR VYBÍRAL