Měla dvě vysoké školy, vlastnila sportovní areál, ale přesto si v něm nemohla otevřít občerstvení. Nebo matka dvojčat, samoživitelka, která měla na měsíční výdaje pouhých tisíc korun. To jsou lidé, kterým v životě pomohl celostátně uznávaný certifikát o jejich profesní kvalifikaci, aniž by museli zasednout do školních lavic.

Díky certifikátu na servírku si totiž mohla paní s vysokými školami otevřít ve sportovním areálu kiosky a matka samoživitelka našla požadované zaměstnání.

K certifikátu těmto ženám pomohla Vlasta Vičanová, takzvaně autorizovaná osoba pro pět profesních kvalifikací v Jihlavě. „Příběhy v tomto směru jsou různé. Chodí k nám lidé, kteří mají základní vzdělání, i lidé, kteří mají vysokou školu. Díky vzdělávacím kurzům směřujícím k profesním kvalifikacím se jim změní život. Vidím v tom obrovský nástroj pro zlepšení trhu práce," vyjádřila se Vičanová, která se věnuje kvalifikacím především v gastronomii.

Celostátně uznávaný certifikát o profesní kvalifikaci umožňuje zájemcům získat takzvaná Národní soustava kvalifikací (NSK). Pomáhá všem, kdo se vydávají na cestu za lepší prací s cílem získat plnohodnotnou kvalifikaci a lepší pracovní uplatnění.

Sedmdesát procent lidí z Kraje Vysočina by podle průzkumu NSK neváhalo a kvůli lepšímu pracovnímu uplatnění by okamžitě vyměnilo pozici i profesní obor. Ve stávající práci zaměstnancům nejvíc vadí neodpovídající platy, malé vyhlídky na povýšení nebo stereotyp. Skoro šedesát procent lidí pak pracuje v úplně jiném nebo pouze příbuzném oboru, než jaký vystudovali, a k jeho změně se už neodvažují.

Díky profesním kvalifikacím ale mohou lidé získat odbornost i zaměstnání v oboru, který je zajímá, a to i v řádech týdnů. „Na profesní změně láká lidi vidina lepšího finančního ohodnocení," řekl hlavní manažer projektu Národní soustava kvalifikací Ivo Jupa. Jihlavský úřad práce k počátku tohoto roku registroval přes dva tisíce volných pracovních míst, ale často v oborech, vyžadujících od uchazečů nějakou kvalifikaci.

Průzkum kromě jiného také ukázal, že šedesát procent lidí z Vysočiny pracuje v jiném oboru, než který vystudovali, a nemá tak osvědčení o tom, že to, co je živí, také skutečně umí. „Člověk mohl navštěvovat rekvalifikační kurz nebo se to klidně naučit sám, důležité je prokázat, že danou profesi opravdu ovládá," řekl Jupa.