Centrum U Větrníku bylo slavnostně otevřeno v únoru 1999, tehdy byl provoz pro klienty jen tři dny v týdnu. „Na začátku bylo velké odhodlání. Od té doby se toho změnilo spousta,“ vzpomněl na tu dobu Josef Novotný, který v K-centru pracuje šest let.

Nyní je otevřeno denně v odpoledních hodinách a kromě toho se chodí i do terénu. Pracuje se se skupinami, které tvoří třeba matky uživatelky či dívky ve výchovných ústavech a rozšířil se i materiál, který je drogově závislým poskytován. „Snažíme se snižovat rizika, které mohou vzniknout užíváním návykových látek,“ shrnul Novotný.

V K-centru tak nabízí výměnu injekčního materiálu, testování na žloutenku a další nemoci a poradenství k drogové a sociální problematice. „Také nabízíme obyčejný lidský kontakt, což je pro závislé důležité,“ dodal Novotný. Lidé mají možnost dvě hodiny denně využívat kontaktní místnost, kapacita je osm osob. „Mezi roky 2004 a 2010 fungovala v K-centru i keramická dílna,“ podotkla mluvčí jihlavské charity, která K-centrum provozuje, Barbora Živná.

První zkušenost v šestnácti

Týdně se vymění stovky injekčních stříkaček. „Počet výměn se odráží na tom, jaký je stav drogové scény. Pokud je na ní pervitin, tak se mění více. Po zásazích policie jde stav níže, ale jen do doby, než se objeví jiný dealer nebo si závislí najdou zdroj v jiných městech,“ vypozoroval Novotný.

V průběhu let zaznamenal, že se mění věk, kdy se lidé poprvé setkají s drogami. „Určitě to bude -náct a dvanáct ne, spíše šestnáct plus, ale jsou to jen moje dojmy,“ odhaduje. Problém je podle něj v motivaci a předchozí životní zkušenosti, nikdo nezačne brát pervitin z dlouhé chvíle. „Většina z klientů nejsou motivovaní přestat brát a trvá dlouhé roky, než se nějaká motivace najde,“ uvedl Novotný.

Zatímco počet klientů K-centra dosáhl v roce 2016 téměř pěti set a v dalším roce prudce klesl na 284 lidí, zdaleka nezahrnuje všechny drogově závislé v okrese, o kraji ani nemluvě.

Počet drogově závislých na Jihlavsku odhaduje Novotný na stovky. „Stoprocentně jsou lidi, kteří užívají pervitin nebo jiné látky, ale sem nechodí a v kontaktu s nimi nejsme. Jsou lidé, kteří šňupou, ale třeba jen o víkendu, jinak normálně chodí do práce a v životě jim to nějak funguje,“ řekl.

Druhou formou pomoci je pak terénní. „Tam jsme na návštěvě my u klientů. Chodíme tam, kde víme, že se dá na potenciální klienty narazit nebo tam, kde se schází,“ prozradil Novotný. I když drogově závislí ne vždy působí vstřícně, násilí směrem k pracovníkům se prý prakticky nevyskytuje, občas se řeší mezi klienty.

Terénní forma funguje na Jihlavsku, Brodsku a Pelhřimovsku. Je to i proto, že na Vysočině jsou kontaktní centra také v Třebíči a Žďáru nad Sázavou. „Od roku 2013 intenzivněji spolupracujeme s lékárnami,“ připomněla Živná a dodala: „V současnosti máme v každém městě alespoň jednu lékárnu, která s námi spolupracuje formou distribuce K balíčků, což je balíček se základním materiálem pro bezpečnější užití drogy.“

V K-centru by do dalších let uvítali jednodušší administrativu. „Uživatelé vystupují anonymně, ale musí mít svojí složku, vedou se záznamy o návštěvách, zápisy do klientských karet. Individuálně plánujeme, což tak přináší spoustu administrativy, statistiky a další údaje se musí pravidelně zasílat našim donátorům,“ vypočítal Novotný, co vše je potřeba dělat.

Dalším přáním k dvacetinám je větší informovanost veřejnosti. „Naši klienti jsou součástí společnosti. Větší zájem by mohl přinést i jistější financování a další pozitivní efekty,“ řekl Novotný. Kdyby byl větší zájem o služby K-centra, šlo by například rozšířit otevírací dobu, ta je nyní od pravého poledne do pěti hodin odpoledne.