Na jihlavském sídlišti U Hřbitova v těchto dnech probíhá kácení a pěstební probírka stromů a keřů. A ze strany obyvatel sídliště se kvůli tomu začínají ozývat nespokojené hlasy. Lidem vadí například velké množství označených dřevin, které půjdou k zemi.

Podle vyjádření úředníků z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu ale budou pokáceny jen ty stromy a keře, u kterých je to z nejrůznějších důvodů opravdu nezbytně nutné. Jde o necelou stovku stromů a blíže neurčený počet keřů. Úředníci dále poukázali na to, že na sídlišti dokonce nějaký neznámý sprejer sám od sebe označil křížky a tečkami stromy, které vůbec nejsou do plánů magistrátu zahrnuty.

Ti, které blíže zajímá kácení a pěstební probírka, se mohou se svými dotazy obrátit na příslušné úředníky magistrátu. „Pozastavujeme se nad tím, kolik stromů má být postupně zlikvidováno. Už tu něco vykáceli, ty stromy ale vypadaly zdravě. Na jednom místě vznikla nevzhledná holina. Je to škoda spíše z toho důvodu, že naše sídliště je klidné, poměrně hezké a plné zeleně. Stromy poskytují stín a slouží jako přirozený větrolam. Snad místo těch pokácených budou vysazeny nové dřeviny," řekla Drahomíra Šmerglová s tím, že si vše zřejmě nechá vysvětlit přímo od úředníků.

Podle odborníků z magistrátu budou na sídlišti U Hřbitova vykáceny stromy provozně nebezpečné či nevhodně rostoucí. „Velmi častým důvodem ke kácení jehličnanů v této konkrétní lokalitě je napadení kůrovcem. To, že je strom nějak nemocný nebo nebezpečný, nemusí být na první pohled vůbec vidět," vysvětlila Martina Gregorová z odboru životního prostředí, která má celou věc na starosti.

Lidé se také nemusí bát, že by šel k zemi strom, který sprejem označil neznámý vandal a samozvaný dřevorubec. „Kácení provádí Správa městských lesů, a to na základě písemné objednávky, kde je uveden druh stromu, inventarizační číslo, průměr a umístění, a dodaných mapových podkladů. Na nepořádek ve značení stromů jsme byli upozorněni. Nestalo se to poprvé," doplnila Gregorová s tím, že město má samozřejmě v plánu výsadbu nových dřevin. Dřevo z pokácených stromů město prodává Správě městských lesů. O množství dřevní hmoty se vede písemná evidence.

Informace o provádění kácení a pěstební probírky úředníci magistrátu v polovině ledna vylepili do jednotlivých vchodů bytových domů. Jsou na nich uvedeny i přímé telefonické kontakty na pracovníky úřadu. „Obyvatelé sídliště U Hřbitova se nás od té doby obracejí buď telefonicky, nebo osobně. Ohlasy lidí jsou různé, podle některých kácíme naopak málo, podle některých moc. Pokud by se někdo o danou situaci zajímal, může se na nás obrátit," zmínila Gregorová. V úřední dny jsou úředníci magistrátu k dispozici v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin a v pátek od 8 do 14 hodin, v neúřední dny je možné dohodnout si osobní schůzku.

Kácení dřevin a pěstební probírka (tedy úprava dřevin ze zdravotních a pěstebních důvodů) nyní probíhá i v dalších částech Jihlavy, například na sídlišti Březinova nebo na Velkém a Malém Heulosu.

ZUZANA MUSILOVÁ