V úterý se konal den otevřených dveří pro veřejnost, ta se mohla blíže seznámit s fungováním centra. Přišel se podívat i Stanislav Med z Jihlavy. „Pořád o Káčku někde čtu, tak mě zajímá, co všechno tato služba obnáší," sdělil Med.

Lidé se dozvěděli zajímavé informace o terénní službě. Pracovníci Káčka pravidelně jezdí mimo Jihlavu do Humpolce, Pelhřimova, Pacova, Třeště, Telče, Dačic a Studené. Nárazově situaci monitorují také v Polné nebo Kamenici nad Lipou. Už mají vytipované určité lokality, kde se drogově závislí nachází. „V autě vozíme čistý materiál i nádobu na použité injekční stříkačky. Máme tu i speciální balíčky s injekčními stříkačkami, filtry a alkoholovým tamponem, které dáváme do lékáren. Lékárny jsou jedním z míst, kde uživatelé stříkačky shánějí," řekl terénní pracovník Michal Matula.

Nejčastější terénní službou je výměna použitých injekčních stříkaček za nové. „Klienti rychle, bezpečně a levně pořídí nový materiál. Kolik stříkaček nám dají, tolik dostanou. Je to proto, aby nezahazovali stříkačky po ulicích. Běžná výměna se dělá v řádech kusů. Největší výměna, kterou pamatuji, byla 1 300 kusů v Humpolci pro velký počet lidí na asi čtvrt roku," zmínil Matula. Průměrně se terénní pracovníci v mimojihlavských lokalitách setkají s osmi klienty za den. V Jihlavě je počet klientů vyšší. „Na Vysočině drogově závislé většinou ve veřejných prostorách, jako jsou parky, náměstí nebo nádraží, nepotkáte. Chodíme za nimi spíše do heren, nonstopů, nebo přímo do squatů a do bytů," dodal Matula.

Dále se zájemci mohli seznámit i se zázemím Káčka kontaktní místností, testovací místností a poradenskou místností. Kontaktní místnost slouží pouze pro aktuální uživatele drog, denně je otevřena od 12 do 16 hodin. „Klientům nabízíme základní hygienický a potravinový servis. Pomáháme jim s běžným životem, s úřady, lékaři, se soudy, případně i s léčbou a zdravotními obtížemi. Mohou si k nám nechat doručovat poštu. V kontaktní místnosti mohou pobýt dvě hodiny, musí ovšem dodržet pevně daná pravidla," uvedla pracovnice Zuzana Šteflová.

Klienti pak dále mohou využít i služeb poradenské a testovací místnosti. Poradenství je určeno pro drogově závislé, jejich příbuzné a kamarády a pro ty, co abstinují. Uživatelům drog poradí s trestně právními a sociálními záležitostmi i s bezpečným braním drog. Příbuzným pracovníci Káčka pomáhají zorientovat se v situaci, ve které se nacházejí.

V testovací místnosti se uživatelé mohou nechat otestovat na vir HIV, žloutenky typu B a C a syfilis. „V minulosti se u nás testovaly všechny tyto nemoci, ale nikdy ne naráz, tuto novinku plánujeme zavést od března. V celé historii jsme zaznamenali jen pozitivní testy na žloutenku typu C, což je nejtypičtější onemocnění narkomanů," doplnila Šteflová s tím, že tento úspěch připisují kvalitnímu fungování výměnného programu. Dále nabízí i těhotenské testy a močové testy na zjištění přítomnosti drog v těle.

Káčko chce do budoucna rozšířit své služby. Nově by vznikla adiktologická ambulance s adiktologem, tedy zdravotníkem specializovaným na drogovou závislost. Káčko by také navázalo spolupráci s lékaři či psychiatry.

Pomoc Káčka nejčastěji vyhledávají lidé závislí na pervitinu. Denně pracovníci v centru i v terénu obslouží asi 17 klientů.

ZUZANA MUSILOVÁ