Městské služby se budou do konce roku držet platného harmonogramu, který mají nastavený, a mimořádně ještě přibude svoz papírů. Ten se uskuteční už ve dnech 25. a 25. prosince.

„Hlavním důvodem je, aby nenastal problém odkládat produkovaný odpad do kontejnerů během vánočních svátků," objasnil tiskový mluvčí SMJ Martin Málek.

V průběhu vánočních svátků a v závěru roku se omezí pouze provozní doba jihlavských sběrných dvorů a skládka odpadu na Henčově. V Jihlavě jsou tři sběrné dvory na ulicích Brtnická, Havlíčkova a Rantířovská. Všechny tři dvory budou zavřené pouze na Štědrý den a na druhý vánoční svátek 26. prosince. Na Silvestra bude fungovat pouze sběrný dvůr v Havlíčkově ulici, a to v době od 7.30 do 12 hodin. Skládka odpadu na Henčově bude, kromě pondělí 26. prosince, otevřená od pondělí do pátku, a to v době od 6 do 14.30 hodin.

PŘIDAJÍ SE V TELČI

Posilovat svoz tříděného odpadu budou také v šestitisícové Telči. Zde mají nastavený čtrnáctidenní harmonogram vyvážení odpadů. Komunální odpad se bude vyvážet podle harmonogramu.

Na letošní svátky vychází bílý týden, to znamená, že se budou vyvážet takzvaná hnízda před sídlišti a na náměstí. „Na Vánoce plánujeme posílení vývozu popelnic s papírem a plastem na sídlištích a na náměstí," řekl místostarosta Telče Pavel Komín.

Město se stará o svozovou techniku samo. „Zaměstnanci, kteří se o vývoz kontejnerů starají, bydlí v Telči. Když jsou popelnice přeplněné, tak je vyvezou," doplnil Komín.

ZUZANA RODOVÁ