Je součástí okrsku Karla Vozába. Je velmi aktivním sborem, který svými akcemi výrazně přispívá bohaté kulturní činnosti v Kamenici. Tradičně pořádá hasičský ples, masopustní průvod s následnou merendou, kde každoročně „pohřbí basu“, den pro rodiny s dětmi, hasičskou soutěž a podílí se na zajištění dalších kulturních akcí, jako je například rozsvěcení vánočního stromu.

Velmi aktivní je i na poli sportovním. Může se pochlubit dvěma družstvy mužů nad 35 let, jedním družstvem mužů, jedním družstvem žen, dvěma družstvy mladých hasičů a letošní rok i novým družstvem dorostenek. Tato družstva se pravidelně zúčastňují hasičských soutěží, ze kterých vozí cenné trofeje. Za zmínku jistě stojí loňský úspěch místního dorostence Martina Vaňka, který si svými výkony zajistil účast až na republikovém kole, toho se bohužel nakonec nemohl kvůli zranění zúčastnit. Velmi důležitá pro výchovu budoucí generace dobrovolných hasičů je práce s mládeží, a to nejen v oblasti sportu, ale také díky mnoha dalším aktivitám, které děti baví.

Ke zdejšímu sboru neodmyslitelně patří velmi aktivní zásahová jednotka. V současnosti má 19 členů a může se pyšnit 3 zásahovými vozidly, a to cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 148, dopravními automobily Avia, Volkswagen a protipovodňovým přívěsem. Jednotka je předurčena pro zásahy u požárů, technických pomocí (jako například odstraňování stromů z komunikací) a zároveň je předurčena pro poskytování humanitární pomoci při závažných komplikacích v dopravě na dálnici D1. I tuto akci už si kameničtí hasiči vyzkoušeli při hromadné havárii v roce 2015. Ve výjezdové činnosti jsou velmi aktivní, za loňský rok se účastnili 12 zásahů. Letos už mají zásahů 8.

V loňském roce se podařilo městysi Kamenice díky dotacím zrekonstruovat a zateplit budovu, kde sbor a jednotka sídlí a které v Kamenici nikdo neřekne jinak, než Hasičovna. Díky dalším dotacím a značné finanční pomoci od městyse Kamenice čeká jednotka na nákup nové cisterny a dopravního automobilu, namísto stávající dosluhující techniky.

Každý rok pořádáme soutěž v požárním sportu Memoriál Dr. Arnošta Káby. V letošním roce proběhne již 18. ročník. Tato soutěž je zařazena do okresní soutěže Putovní ježek. Každý sudý rok pořádáme i soutěž mladých hasičů v požárním útoku. Tato soutěž je opět započítávána do okresní ligy mladých hasičů. A 1. června proběhne den pro rodiče a děti s hasiči. Všechny tyto akce jsou na našem sportovišti na Lichách.

Jiří Nevosad, starosta SDH Kamenice