Kapacity školek a i škol jsou dostatečné, ve spolupráci s Krajem Vysočina se podařilo navýšit i kapacitu družin, kde malí školáci tráví čas od skončení vyučování do chvíle, kdy si je vyzvednou rodiče. „V letošním roce uhradí zvýšené náklady na provoz družin město, v příštím roce bychom měli dostat více prostředků ze státní kasy,“ prozradil primátor.

Do školek byly letos na jaře přijaty všechny tříleté děti, a navíc také řada dvouletých dětí, které byly narozené v září a říjnu. Kapacita je dostatečná, přesto bude zřizována ještě takzvaná dětská skupina, což je obdoba někdejších jeslí.