Jihlavě připadnou bývalé kasárenské ubikace vojáků a další objekty na parcelách v katastru Pístova, městské části Jihlavy.

Jihlavští zastupitelé schválili podle náměstka primátora Radka Vovsíka v únoru převzetí majetku.

„Jak s objektem naložíme, je otázka následujících týdnů a měsíců. K využití se nabízí panelové objekty bývalých ubikací vojáků a jídelna,“ přiblížil náměstek Vovsík.

V jihlavských kuloárech probíhají diskuse o využití nabytého majetku. „Město nebude v bývalých kasárnách Pístov nic rekonstruovat ani stavět. Nabídneme nemovitost vcelku nebo po částech developerům a ti se postarají o další. Zatím jsou jednání ve fázi přípravných diskusí,“ shrnul Radek Vovsík.

Podle tiskové a informační služby ministerstva obrany byla účetní hodnota celého objektu při bezúplatném převodu na obec Rančířov loni v létě necelých 200 milionů korun.

Obec Rančířov zatím vydělává na pronájmech prostor a objektů, využívaných jako sklady či provozní prostory několika firem. Město Jihlava zatím nemá zcela jasno, jak s nově nabytým majetkem naloží.

Podle starosty Rančířova Jaroslava Pecha byl převod největších kasáren na Jihlavsku pro obec velké štěstí i danajský dar.

„Danajský dar pro nás to byl proto, že převod od armády na obec trval roky a mezi tím se kasárna doslova vybydlela a ztratilo se všechno, co se dalo ukrást.

Zmizelo všechno vybavení staveb a objektů. Nakonec se ztratily všechny poklopy kanálů v areálu,“ přiblížil starosta Jaroslav Pech.

V areálu návštěvníci narazí na desítky staveb a nejrůznějších objektů od zachovalých a udržovaných až po ty v dezolátním stavu.

Rančířov by chtěl něco vydělat

Podle tiskové a informační služby ministerstva obrany se v areálu nacházejí tři panelové ubytovny vojáků, technický sklad, výcvikové zařízení kuchařů, hangáry, objekt středotlaké výtopny bez vybavení, čistírna odpadních vod a desítky menších objektů, víceméně ztracených v lesích.

Ty nejlepší objekty slouží jako sklady, garáže, dílny či provozovny asi desítce privátních firem.

„Všechny prostory, které se daly využít, jsme pronajali jediné privátní firmě. Ta si v areálu dělá pořádek a pronajímá prostory podle svého vlastního uvážení,“ upřesnil rančířovský starosta Jaroslav Pech.


Mimo uvedených staveb je v areálu řada dalších objektů, které by se daly využít k pronájmu či podnikání.

„V areálu máme některé objekty prázdné, spousta jich je ale zachovalých. Je tu dokonce obrovská dílenská hala s portálovými jeřáby, různé sklady, dílny, i ošetřovna a psinec. Řada menších staveb je rozestrkaná v lesích. Areál je skutečně rozsáhlý a spousta objektů není zatím využitá,“ v kostce shrnul první muž Rančířova.

Samospráva obce chce časem pro pokud možno celý areál najít využití, snahu bude ovšem muset podpořit obecními penězi.

„Máme smlouvu s pronajímatelem, že případné opravy si bude dělat na vlastní náklady. Ovšem teď je v havarijním stavu přívod vody a tady bude muset opravu hradit obec,“ připomněl mimořádnou situaci starosta.