Letos o něco později, než bývá zvykem. „Firma, která zakrývání kašen zajišťuje, byla v minulých týdnech zcela vytížena předchozími zakázkami. Následovat bude čištění a napouštění kašny," dodal Tulis. Během čtvrtečního dne byly kašny ještě vypuštěné.

Na náměstí v Jihlavě jsou celkem dvě kašny, jejich podoba pochází z roku 1797, kdy nahradily středověké dřevěné kašny. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami bohů Neptuna a Amfitrité, autorem je sochař Jan Václav Prchal.