V letošním roce jsou však kašny stále zakryté, i když už je téměř konec května. Pravdou ovšem je, že letošní zima byla silnější než ty předchozí a mrazíky trápily ještě před pár týdny.

Situaci vysvětlil mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis. „Firma, která zakrývání kašen zajišťuje, byla v minulých týdnech zcela vytížena předchozími zakázkami, k odkrytí kašen se dostane v polovině tohoto týdne. Následovat bude čistění a napouštění kašny,“ popsal situaci mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.

Na náměstí jsou dvě kašny, jejich podoba pochází z roku 1797, kdy nahradily středověké dřevěné kašny. Jsou ozdobeny pískovcovými sochami bohů Neptuna a Amfitrité, autorem je sochař Jan Václav Prchal.