„Poprvé po dvaceti letech nevyjdou tři králové v první den nového roku do ulic. Stane se tak z důvodu pokračující epidemie Covid-19 a s ní souvisejícím nastavením protiepidemických opatření. Česká republika se stále nachází v pátém stupni PSA, který tradiční tříkrálovou koledu neumožňuje,“ potvrdila mluvčí žďárské charity Lenka Šustrová.

Sbírka se přesouvá do on-line prostoru. „Je nám velice líto, že prozatím nemůžeme koledovat tak, jak jsme po dvacet let zvyklí. Nicméně respektujeme nastavená opatření a nepřestáváme doufat, že v druhé polovině ledna přece jen tři králové budou moci na svou tradiční pouť vyrazit,“ řekla Michaela Kuchtová, koordinátorka Tříkrálové sbírky pro okres Žďár nad Sázavou.

Žďárská charita umístila tříkrálové pokladničky na veřejných místech ve velkých městech okresu. Seznam, kde konkrétně kasičky najít, najdou zájemci na webových stránkách i sociálních sítích Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Přispívat lze také na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem pro žďárskou charitu 77706800. A také prostřednictvím dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru: DMS KOLEDA 30, DMS KOLEDA 60 či DMS KOLEDA 90, DMS TRV KOLEDA 30, DMS TRV KOLEDA 60 či DMS TRV KOLEDA 90.Zároveň se prodlužuje i termín tříkrálové koledy. Potrvá až do 24. ledna.