Před pár minutami jste byl slavnostně inaugurován, jaké jsou vaše pocity?
Byl to pro mě silný okamžik, to je bez diskuze. Bylo příjemné vidět podporu ze strany dalších vysokých škol, vedení města a vedení kraje. Je vidět, že naše škola má své místo pevně usazené v rámci celé České republiky. Bude třeba tu spolupráci dále rozšiřovat a začít se poohlížet do zahraničí po možnostech spolupráce a rozvoje.

Vy jste byl v lednu zvolený rektorem, v květnu jmenovaný prezidentem, v červenci jste převzal vedení školy a nyní jste byl inaugurován. Můžete čtenářům laicky vysvětlit, kdy jste se tedy vlastně stal rektorem?

(Smích) De jure jsem se jím stal k datu, ke kterému mě jmenoval pan prezident. Ale vzhledem k tomu, že už v lednu bylo známé, kdo je nastupující rektor, tak jsme měli půl roku na předání agendy. Vnímám jako velký klad, že předání bylo pozvolné, a teď už je to jen na mně.

Inaugurace nového rektora se zúčastnila řada významných osobností. Veřejného uvedení do funkce se dočkal Zdeněk Horák.
Změna po osmi letech. Novým rektorem polytechniky v Jihlavě je Zdeněk Horák

Václav Báča vedl školu osm let, jak náročné bylo vše po něm převzít a fungujete už nyní škola bez jeho spolupráce?

Agenda rektora není jen o vedení školy, jsou to i společenské povinnosti. Musí navštěvovat, jezdit, vyjednávat, a to lidé často nevidí. A pomoc potřebujeme každý, rád využiji zkušeností a rad profesora Báči.

Do Jihlavy na inauguraci přijeli rektoři dalších českých vysokých škol, vítáte možnost se seznámit?

Já tím, že jsem rektorem od července, se s kolegy už znám. Jsem rád, že na tento slavnostní akt tolik představitelů jiných univerzit vážilo cestu sem a beru to jako jistou formu vyznamenání a uznání pro naši školu. Jsme uznávanou součástí rodiny vysokoškolských institucí v České republice.

Jak vypadá hospodaření Vysoké školy polytechnické v aktuální ekonomické situaci?

Ekonomická situace je nelehká. Nejvíce nás trápí dopad cen energií, stejně jako všechny instituce. Naše škola tím, že je malá, je relativně křehká na výkyvy. Rozpočet máme řádově menší, než je rozpočet velkých univerzit. Nicméně jsme nastavili úsporné přístupy a věřím, že se nám podaří to zvládnout. Jednáme průběžně s dodavateli energií, ale nejtěžší je ta nejistota cen. Je obtížné plánovat. Náš rozpočet má zatím dostatečnou rezervu, abychom to zvládli.

Přesto jste ale udělali výraznou změnu, v únoru bude škola zavřená…

To, že jsme museli přeorganizovat akademický rok, aby mezi semestry byl měsíc, kdy bude škola zavřená a budeme šetřit energie, je jisté nepohodlí, ale věřím tomu, že to bude mít dobrý efekt pro ekonomickou udržitelnost.

Cítíte příležitost se v ekonomické a energetické krizi zaměřit na technické obory, které nabízíte?

Krize není jen technická a energetická, je i společenská a myslím si, že i krize hodnot. Každá krize, byť přináší velmi obtížné období, je zároveň příležitostí. A věřím tomu, že stejně, jako nás posílil covid, i to obtížné období, které nás čeká, je dalším impulsem, který může vést k rozvoji. Povede to k tomu, že budeme tlačit na technická a technologická řešení, na inovace. Budeme se muset zamyslet nad udržitelností, nad péčí o starší lidi, bude to tedy mít dopad i do zdravotnictví. Každá oblast to může vzít jako impuls ke zlepšení. A k tomu je tady i naše škola, abychom se na tom podíleli.

Jana Nagyová na snímku z doby, kdy byla jako Mayerová ve vedení Jihlavy.
Hnutí ANO jde v Jihlavě do koalice s ODS a KDU-ČSL bez Jany Nagyové

Promítne se tato složitá doba do příprav kampusu, který má vyrůst naproti VŠPJ?

Kampus vysokoškolských kolejí jsme projektovali jako energeticky úspornou budovu, je to projekt dobře připravený pro budoucnost. Jsou tam plánované nové technologie tak, aby stavba byla co nejšetrnější k prostředí i ke spotřebě energií. Jaká bude cena stavebních materiálů, s tím my nemůžeme nic udělat, ale jsme připravení stavbu začít, realizovat a dotáhnout do úspěšného konce. Finance máme připravené.

Jaké tedy budou další kroky?

Aktuálně čekáme na výzvu z ministerstva školství. Tam bychom chtěli získat šedesátiprocentní dotaci. Další finance máme přislíbené ze strany Kraje Vysočina a Jihlavy. Pokud všechno půjde optimálně, tak bychom mohli na začátku roku 2024 zahájit stavební práce. Předpokládáme, že by bylo možné do dvou let pak zkolaudovat a otevřít koleje.

VŠPJ má osm bakalářských a jeden magisterský studijní program. Už když jste se ucházel o kandidaturu, bylo jedním z témat rozšíření magisterských programů. To platí stále?

Určitě, to je naprosto zásadní cíl. Naše škola se může dál rozvíjet jenom tehdy, když budeme nabízet kompletní šíři studijních programů v bakalářském i magisterském studijním programu. Mým cílem je, abychom získali magisterské studijní programy pro všechny programy, které nabízíme.

Jak se daří do Jihlavy dostat a udržet kvalitní pedagogy?

To je velmi složitá a hlavně komplexní otázka. Vždy budeme bojovat s tím, že jsme mezi Prahou a Brnem, kde je řada vynikajících univerzit. Snažíme se nabízet našim zaměstnancům, nejen akademikům, tvůrčí, motivační a příjemné prostředí. Pokud ale bude akademik hledat špičkový výzkum, takové možnosti nemáme. Ale pro akademiky, kteří chtějí dělat kvalitní aplikovaný výzkum a vývoj, věřím, můžeme nabídnout zajímavé možnosti a podmínky.

Vy osobně zůstáváte i po zvolení rektorem dál působit i na Karlově Univerzitě?

Ano, mám tam malinký úvazek, je to na Ústavu patofyziologie třetí lékařské fakulty, kde se podílím na vědě a výzkumu.

Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák.Rektor Vysoké školy polytechnické Jihlava Zdeněk Horák.Zdroj: Se souhlasem Vysoké školy polytechnické JihlavaZdeněk Horák

- narodil se 16. dubna 1976 v Táboře
- bydlí v Praze
- je rozvedený, má dvě děti
- jeho alma mater je ČVUT v Praze, Fakulta strojní
- na VŠPJ působí od roku 2015
- jeho zájmy jsou basketbal a teraristika