I když není zaplacený nájem za místo, náhrobek a obruby jsou nadále majetkem pozůstalých, třebaže pozemek jim už nepatří. Poplatek za pronájem místa na hřbitově přitom dělá pár stovek ročně. Problém je, že se platí na deset let dopředu a člověk pak zapomene. Zodpovědní pozůstalí se chodí ptát, ostatní čekají a zaplatí až po vyzvání. Jiní ale nereagují ani na upozornění.

Opuštěných hrobů je přitom poměrně hodně. Jenom na centrálním hřbitově je deset tisíc hrobů a přes tisícovku je jich v zanedbaném stavu. Problémem je pouze jejich stav, prostor pro další hroby zatím město má. „Jsou rezervy v plochách také mimo oplocený areál,“ dodal Tulis.

Dostane hroby město?

Za několik let by však mohlo být všechno jinak. Podle občanského zákoníku totiž nemovité věci připadnou do vlastnictví státu. Stane se tak po deseti letech od doby, kdy majitel přestal hrob udržovat. „Nový občanský zákoník nabyl účinnosti v roce 2014, první opuštěné hroby by tedy měly připadnout do vlastnictví státu až v roce 2024,“ uvedl Ondřej Stránský z odboru správy realit na magistrátu.

Co se stane s hroby po roce 2024 je zatím s otazníkem. Je možné, že stát nechá rozhodnutí na obcích. „Dovedu si představit, že kdyby se o ně začalo starat město z veřejných peněz, setkalo by se to s obrovskou nevolí lidí, kteří se o hroby svých předků starají sami,“ odhadl Tulis. Ke slovu by pak asi přišlo důstojné odklizení zanedbaných hrobů.

Krajské město v současnosti zajišťuje správu pohřebišť a stará se o veřejná pietní místa, pomníky a památníky. „Případy, kdy několik desítek let staré a neudržované náhrobky hrozí pádem, řešíme,“ dodal Vladimír Másílko z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu. Obvykle se nechá chátrající náhrobek položit, aby nedošlo při pádu k větším škodám.

Jiný pohled na věc nabízí jihlavský badatel Vilém Wodák ze Spolku pro starou Jihlavu. Podle něj je smutné, v jakém stavu jsou zejména náhrobky významných osobností z Jihlavy.

Například Emerich von Skowroński byl ředitel jihlavské tabákové továrny a zemřel v roce 1888. „Nezaslouží si, aby byl jeho náhrobek nedůstojně povalen a ležel na zemi,“ uvedl Wodák.