Novou obecně závaznou vyhlášku, kdy je doba nočního klidu kratší nebo žádná, bude schvalovat nejbližší zastupitelstvo.

Pořadatelé akcí ve venkovním prostoru by měli žádost zaslat nejpozději do dvanáctého ledna. V opačném případě nebudou uvedeny v nové obecně závazné vyhlášce o stanovení výjimek z doby nočního klidu a bude nutné je ukončit do desíti hodin večer.