„Novela má vést k tomu, že dojde k omezení subjektů, které podávaly insolvenční návrhy za klienty. Ty byly často vadné a klienti získávali mylné informace,“ popsal ředitel Občanské poradny v Jihlavě Karel Křivánek.

Nejjednodušším řešením bude tedy podle něj obrátit se na občanskou poradnu, která tyto služby dlužníkům nabídne. „Bude to jedna ze čtyř možností. Dle odhadu jednoho insolvenčního správce půjde přes poradny až 90 procent návrhů na oddlužení. Je to spojeno s odpovědností za správnost návrhu,“ sdělil Křivánek.

Za dlužníky bude moci podávat insolvenční návrh na příslušné krajské soudy pouze advokát, notář, insolvenční správce, exekutor či akreditovaná právnická osoba. Insolvenční návrhy budou podávány prostřednictvím datové schránky či e-mailu se zaručeným podpisem.

„Veškeré podklady tak budou muset být v elektronické podobě. Dále také dojde k úpravě odměn pro insolvenční správce. Správci bude nově náležet odměna za každou přihlášenou pohledávku, a to 250 korun plus DPH,“ dodal Křivánek. Insolvenční správce na jednotlivé případy přiděluje ze seznamu správců příslušný krajský soud.