Archeologové jsou v Nové Říši od loňského srpna a zůstanou až do letošního května. „Pod barokním chrámem se nacházejí základy staršího kostela. Šlo o klasický venkovský kostelík s kruhovým kněžištěm. Podél jeho zdí se rozprostíral hřbitov. Zatím nevíme jméno tohoto kostela. V pramenech se uvádějí dva kostely – Panny Marie a svatého Petra,“ přiblížil dosavadní zjištění archeolog Muzea Vysočiny Jihlava David Zimola.

Na hřbitově, který archeologové datují do 13. až 14. století, bylo sto dvacet hrobů. Jak se zjistilo, na tomto hřbitově se nepohřbívaly premonstrátky z kláštera, ale vesničtí obyvatelé. Jednalo se o tradiční křesťanské kostrové pohřby. „Místo posledního odpočinku tu našli muži, ženy i děti různého věku. Jedinci byli pohřbeni na zádech v dřevěných rakvích s hlavou orientovanou na západ. Takže opravdu to je klasický vesnický hřbitov kolem kostela,“ vysvětlil archeolog z jihlavského muzea.

A doplnil, že co se týče nálezů keramiky, šperků a dalších předmětů, je na ně novoříšský areál velmi skoupý. „Občas se objeví bronzový prstýnek nebo kovový kroužek na připnutí nohavic ke zbytku oděvu. Na šperky a cennosti je toto naleziště velmi chudé,“ dodal Zimola.

Co dalšího je v plánu? Až to počasí dovolí, chtějí v prostorách rajského dvora provést geomagnetický průzkum, který by mohl odhalit půdorys budov. V této části klášterního areálu se kopat do země nebude. Všechno, co se podaří zjistit, se bude zpracovávat během letošního a příštího roku.

Možná, že nový výzkum pomůže s přesnější datací založení kláštera. Jako tradiční letopočet se udává rok 1211, pravděpodobnější je ale polovina 13. století. První písemná zmínka o novoříšském klášteře pochází z roku 1248. U jeho zrodu stál řád premonstrátek, které přišly z brněnských Zábrdovic.

Krušné chvíle v klášteře zažili v době husitských válek v první polovině 15. století, kdy se řádění husitů nevyhnuli ani v Nové Říši. Krajem tehdy táhla vojska v čele s Janem Hvězdou z Vícemilic. V 17. století se klášter dočkal barokní přestavby. Byl postaven také kostel svatého Petra a Pavla, dnes dominanta celého areálu. „Našli jsme také gotické stavební prvky, jako jsou například klenby, které byly druhotně použity jako stavební materiál právě při přestavbách,“ uzavřel David Zimola.