Program začne v Bulově působišti v Rokytnici nad Rokytnou v pět hodin ráno, kdy místní kněz Jiří Plhoň odslouží jitřní smírčí pobožnost. V aule Vysoké školy polytechnické v Jihlavě mohou zájemci ve třičtvrtě na tři odpoledne navštívit přednášku historika Michala Stehlíka, který se babickému případu dlouhodobě věnuje.

„Proces je opředen řadou mýtů. Dnes je hlavně neuvěřitelné to, jak rychle byly vyneseny rozsudky. První soud se konal za deset dní, aniž by byly provedeny základní expertizy. Po letech zkoumání se nedomnívám, že by StB byla hlavním režisérem samotné akce v babické škole, ale ihned ji využila jako záminku k rozpoutání monstrprocesů," uvádí Stehlík, jehož příbuzní byli také odsouzeni.

Po jeho přednášce se v 16.45 uskuteční pietní akt u památníku obětem monstrprocesů před jihlavskou polytechnikou, na který je pozván i člen rady Konfederace politických vězňů Karel Linhart. Poté se účastníci přesunou do Rokytnice nad Rokytnou, kde se koná mše svatá.

Případ Babice, nebo také babické procesy, je označení pro události, které souvisely s vraždou tří funkcionářů národního výboru v Babicích na Třebíčsku v červenci 1951. Podle StB ji provedla protistátní skupina řízená ze zahraničí. Tato vražda pak byla záminkou pro likvidaci a diskreditaci především rolníků a kněží. Byly zatčeny desítky lidí, kteří byli ve vykonstruovaných procesech odsouzeni k vysokým trestům včetně trestu smrti.

Kněz Jan Bula

Narodil se v roce 1920. V únoru roku 1951 jej kontaktoval Ladislav Malý, jeho někdejší spolužák z gymnázia. Tvrdil Bulovi, že unesl z internace pražského arcibiskupa Josefa Berana a chce jej převést přes hranice. Zároveň tvrdil, že arcibiskup se před přechodem hranic chce vyzpovídat. Krátce nato byl Bula před spoluprací s Malým varován Janem Podveským, farářem z Jaroměřic nad Rokytnou, pro podezření, že je agentem provokatérem, řízeným StB. Dne 28. dubna 1951 Malému sdělil, že s ním spolupracovat nebude, a dva dny nato byl zatčen. Po zamítnuté žádosti o milost byl Jan Bula 20. května 1952 oběšen v Jihlavě. V roce 1990 byl posmrtně rehabilitován.
Katolická církev zahájila řízení o jeho blahořečení.