Badatel, archivář a historik Ladislav Vilímek navazuje na úspěch prvního dílu své knihy I domy umírají vstoje a u příležitosti výstavy Židovské tradice a zvyky v jihlavském Domě Gustava Mahlera zítra pokřtí její pokračování. Křest a následná autogramiáda budou součástí programu výstavy.

Spojení není náhodné. Vilímek píše jak odborné, tak i popularizační články. Zaměřuje se především na historii Jihlavska, a zejména právě na dějiny Židů na okrese. Vytvořil kartotéku židovských obyvatel Jihlavska, která obsahuje i seznam všech jihlavských obětí holokaustu.

První díl knihy vydal spolu s městem Jihlava v loňském roce, nicméně seriál o zmizelých domech vycházel od roku 2012 v Jihlavském deníku a brzy si získal značnou oblibu u čtenářů. Jaroslav Vymazal dokonce loni archiváře a badatele ověnčil cenou primátora statutárního města za přípravu této jedinečné publikace i propagaci města.

„Kniha má velké ohlasy. Vyřizuji korespondenci nejen z naší země, ale také z Německa, USA, největší radost mám z odezvy z Izraele. V reakci na vydanou knihu přichází další a další informace, vzpomínky, fotografie, postřehy. Už pracuji na druhém dílu," oznámil po vydání toho prvního Ladislav Vilímek.

Že jeho bádání Jihlavou, městem ulic a uliček, starých domů, domečků, dřevníků a přístřešků neskončilo jedinou knihou a že chce pokračovat ve svém díle i nadále, dokazuje zítřejší křest. S autorem se potkáte od 16 hodin. Samozřejmě bude možné si na místě publikaci též zakoupit.

„Dnes je doba, kdy jde leccos stejně snadno zachránit jako zničit. Sepsal jsem mnoha lidem v Jihlavě historii jejich domů. Publikace popisují významné domy a jejich autory, ale po zbořených domech se neohlédl nikdo. Přitom tyto domy tady stály, žily svým životem, měly svoje tvůrce, měly svoje opraváře, často neméně významné jihlavské stavitele," dodal Ladislav Vilímek.

Lucie Žáčková