Dvaadvacetiletý Václav Nečada z Dušejova má nevšední koníček. Baví ho pročítat staré archiválie, objevovat pověsti a historii. Nebojí se ani německých kronik psaných starým písmem zvaným kurent. Jeho zálibou se stalo bádání a překládání starých legend. A tak vznikla i jeho první kniha s názvem Pověsti a zvyky z Vyskytné a okolí. V té se zvědaví čtenáři mohou dočíst historky spjaté s dříve povětšinou německou oblastí, a to s Německou Vyskytnou, dnešní Vyskytnou nad Jihlavou, Rounkem, Jiřínem, Ježenou, Hlávkovem, který se dříve nazýval Tloukov, Bílým Kamenem či Rantířovem.

Jak jste na pověsti o Vyskytné nad Jihlavou a okolí narazil?

Už na střední škole, kdy jsem studoval v Brně, jsem si začal půjčovat knihy v Moravské zemské knihovně o historii, protože mě to vždy zajímalo. Mezi nimi byly i publikace Antona Altrichtera, ve kterých jsou pověsti z bývalého jazykového německého ostrova. Takovým byla právě i Vyskytná a okolí.

Ty knihy jsou v němčině, že? Vy umíte tak dobře německy?

Začínal jsem s překladačem, ale teď už mi to nedělá problém. Díky tomu jsem se v němčině dost zdokonalil.

Takže jste začal překládat ty Altrichterovy knihy?

Nejdřív jsem to četl jen tak pro sebe. Ale zajímalo mě to čím dál více, tak jsem hledal ty zdroje, ze kterých Altrichter čerpal, a snažil jsem se objevit více. Pak jsem si řekl, že to převyprávím a vydám. Ale trvalo mi to asi tři roky.

A kde jste našel ty prvotní zdroje?

Čerpal jsem hlavně z jednoho Broumovského časopisu, kam přispíval jeden učitel z Jiřína. Jmenoval se Josef Khun. Čtyři ročníky toho časopisu jsem objevil v Brně, pro další jsem musel až do Trutnova.

Takže vás tento koníček nutí i cestovat?

To ani ne. Tak velké dobrodružství to není. To spíš nacházím v těch knihách. Pak už jsem byl jenom v Rajhradě, kde je zase fond písemností vyskytenské fary. Tam jsem třeba hledal, zda a jak se tady slavily poutě.

A co jihlavský archiv? Tam také zavítáte?

Tam chodím celkem často. Teď třeba kvůli své bakalářské práci. Zajímám se zvláště o německého kronikáře z Vyskytné nad Jihlavou Augustina Siegla.

Proč vás zajímá právě on?

Hodně jsem z něj čerpal i pro tu svou knihu. Je to zajímavá postava. Jeho rod je zde doložen už od třicetileté války. Byl to velký rod sedláků. Siegl psal o zdejší historii, lidových tradicích, ale skládal například i básně. Byl také velmi společensky činný a patřil mezi výrazné postavy předválečného Jihlavska.

Zpět k vaší knize. Jsou tam i různé tradice a pořekadla. Ty jste nasbíral kde?

Mluvil jsem s jednou pamětnicí z Ježené, která mi toho hodně pověděla. Bohužel ale nechtěla být v knize jmenována.

Můžete uvést nějakou historku, která vás samotného nejvíce zaujala?

Třeba se mi povedlo objevit pověst o vzniku kaple svatého Antonína u Vyskytné, která je ještě starší než ta, jež se obyčejně traduje. Lišilo se tam jen několik detailů, ale stejně jsem z toho měl radost.

Jak si můžu vaši knihu koupit?

Prodávám je já nebo třeba moji známí v hospodě (smích). Třeba právě v Rantířově to tak funguje. Pokud o ni má někdo zájem, stačí si o ni napsat na můj e-mail vnecada@email.cz. Stojí 160 korun. Třetinu výtisků už jsem prodal.

Čím byste se chtěl v budoucnu živit? Chcete být spisovatel?

Ne. Určitě bych rád dělal archiváře. Ten obor i studuji. Teď budu dokončovat bakalářské studium a rád bych šel i na magisterské.

Chystáte se vydat další knihu?

Mám toho pár rozdělaného, ale zatím nic jistého nemám.

IVANA HOLZBAUEROVÁ

K+M+B nemusí vůbec značit jména králů

VÁCLAV NEČADA

UKÁZKA Z KNIHY:

Vyskytná nad Jihlavou Rok ve Vyskytné a okolí. Tři králové (6. ledna):

V předvečer svátku Tří svatých králů se krájel koláč způsobem na kříž a tímto způsobem se pak vkládal i do rukou. Obcházelo se také domem a stájemi a vykropovalo se tam slaměným vějířem svěcenou vodou.

Ve Vyskytné pak plnil kněz v předvečer svátků Tří králů vodou z návesní studánky velkou křtitelnici, která dříve stávala ve Vyskytné vzadu za hlavním oltářem.

Na 6. ledna, svátek Tří králů, se v kostele světila voda a křída. Chlapci chodili koledovat vždy dva bílí a „černý vzadu". Zazpívali pěknou koledu: „My tři králové jdeme k vám, štěstí, zdraví vinšujeme vám." Svěcenou křídou napsali na dveře písmena K+M+B. Písmena znamenají Christus mansionem benedikat Kristus požehná příbytek. Vykropili také dům svěcenou vodou a dostali koledu.

Masky byly jednoduché papírová koruna, dlouhá bílá košile přepásaná červeným šátkem. „Černý vzadu" měl začerněnou tvář.

Zvyk psát písmena na dveře se udržuje dodnes. Svátkem Tří králů končí vánoční svátky, odstrojí se stromek. V Ježené ale býval až do Hromnic.

Pranostika: Na Tři krále je den delší o jelení skok.