Několik desítek obyvatel Polné přišlo ve čtvrtek večer diskutovat o budoucnosti vodárenství ve městě. Většina otázek se nakonec točila okolo uzavření polenské úpravny vody a budoucí ceny vody.

„Polné nehrozí, že nebude mít co pít," ujišťoval přítomné polenský starosta Jindřich Skočdopole. Město už je dlouhé roky napojené na přivaděč z Hosova u Jihlavy a běžný spotřebitel uzavření místní vodárny nezaznamenal.

Podle Skočdopoleho se město dozvědělo loni v létě, že Vodárenská akciová společnost (VAS) chce místní vodárnu uzavřít. Zastupitelstvo proti tomu protestovalo, ale konci vodárny zabránit nedokázalo. Vodárna však nakonec nebyla zcela zrušena, ale v říjnu 2013 zakonzervována jako možný náhradní zdroj vody.

„Kubík vody vyrobený v Polné byl o osm korun dražší než ten z Hosova," uvedl zástupce VAS. Navíc podle něj byly potíže i s kvalitou vody. „Byl problém s dusičnany," dodával. Vodárna brala surovou vodu z Jamenského potoka a její technologie nebyly schopny vodu úplně upravit.

„Vodu z polenské vodárny jsme pili roky a nikdo se neotrávil," rozčilovala se jedna z přítomných žen. „Provozování vodárny je možné," je přesvědčen její dlouholetý vedoucí a polenský zastupitel Miroslav Zvolánek. Zakonzervovaná vodárna však zvolna chátrá a její obnovení nebude levné. Podle zástupců vodařů by bylo třeba zdejší technologie modernizovat, a to by si vyžádalo milionové částky.

Uzavření polenské vodárny se časově překrývá s problémy, které má Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK). Po něm požaduje finanční vyrovnání město Jihlava, které ze svazku loni vystoupilo, a nyní vymáhá v exekuci desítky milionů korun. SVAK se proti jihlavským nárokům brání u soudu. Vše tak spěje k dlouhé válce právníků, jejíž náklady ponesou i členské obce SVAK, mezi nimiž je nyní Polná druhou největší po Telči. V případě prohry u soudu budou muset členové SVAKu uhradit rovněž veškeré nároky Jihlavy.

Polenský starosta považuje takové úvahy za předčasné. „Odmítám kopat do SVAKu, jehož jsme dlouholetými členy," řekl starosta. Poukázal na to, že město dostalo od SVAKu za dobu svého členství přes 40 milionů korun.

Občany Polné samozřejmě nejvíce zajímalo, jak tyto spory ovlivní cenu vody v příštích letech. Zástupci vodáren i SVAKu připustili, že náklady se budou muset po odchodu Jihlavy přerozdělit. Konkrétní čísla však nikdo uvádět nechtěl. „Zhruba je cena vody tvořena z jedné třetiny daněmi a poplatky státu, třetinou jsou náklady na její výrobu a třetinou pak nájemné a prostředky na údržbu sítí," vysvětloval zástupce VAS. Zatím v Polné platí loňské ceny vody. Kubík stojí 82 korun.