Komín je prasklý a není pro něj žádné využití, proto půjde k zemi. „Po zhodnocení odborníky se rozhodlo, že nemá cenu to opravovat, nemocnice komín nemíní využívat ani jako nosič radiokomunikací ani nic podobného. Kvůli špatnému stavu také hrozí, že by mohlo dojít k nějakému poranění, komín je totiž jen kousek od chodníku," vysvětlil rozhodnutí rady hejtman Jiří Běhounek.


Z jihlavského panoramatu by měl komín zmizet do konce prázdnin. Jeho odstranění bude navazovat na dokončovanou demolici infekčního pavilonu. Přesný termín ani cenu hejtman zatím neví.

Demolice třicetimetrové stavby nebude probíhat odstřelem, ale demontáží pomocí jeřábu. „Práce budou prováděny z mobilní plošiny tak, že dílec bude v horní části provrtán a zavěšen na ocelovou tyč, která se protáhne dvojicí otvorů. Vzhledem ke spojení dílců mezi sebou bude nutné toto spojení odhalit ručním osekáním a rozřezat jej plamenem," řekl Eduard Jozífek z krajského majetkového odboru.

Práci bude dělníkům ztěžovat fakt, že ke komínu neexistuje technická dokumentace, a je možné, že se tak demontáž zkomplikuje. „Pokud nebude možné uvedený postup aplikovat, tak bude nutné okolo komína zřídit lešení a komín ručně odbourávat směrem od ústí dolů. Na demontovaný materiál bude zřízen shoz, aby nebyl komín zasypáván zevnitř," dodal Jozífek.

Komín spalovny zdravotnického odpadu byl postavený v areálu Nemocnice Jihlava v polovině 80. let, od poloviny 90. let už neslouží svému účelu. Vnější průměr komínu je přibližně 1 200 milimetrů, jeho výška dosahuje 30 metrů. Tvořený je železobetonovými dílci o tloušťce stěn 200 milimetrů.