„Cílem opatření je zvýšit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích a snížit ohrožení chodců při ukládání odpadu do kontejnerů," uvedl Jan Machančík z odboru životního prostředí jihlavského magistrátu.

Jihlava upravuje a vytváří několik kontejnerových stání každoročně, podle radnice nebudou letošní dvě desítky upravených ploch definitivním vyřešením problému. „Ale nejkomplikovanější místa by tímto měla být vyřešena," dodal Jan Machančík.

Nová stání jsou vždy budovaná s rezervou pro případné doplnění dalšího kontejneru, a to ať už v současnosti tříděných složek, nebo na další komoditu, jako například na bioodpad. Celkem všechna stání přijdou asi na jeden milion korun. Nová kontejnerová stání budou například v ulicích 5. května, Jarní, Na Kopci, Pod Školou, Šafaříkova, Kainarova, Polní, Školní, Vančurova, a Vrchlického. Objeví se také v místních částech Jihlavy jako Sasov, Kosov, Heroltice, Popice, Hruškové Dvory nebo Henčov