„V poslední době jsme řešili hned několik případů, kdy lidé ve svých domácnostech neodhalili nebo nechali bez opravy nějakou poruchu na vodovodu," okomentovala to Iva Šebková z Vodárenské akciové společnosti (VAS).

Při vyúčtování pak byli nepříjemně překvapeni. „Zjistili, že je čeká mnohonásobně vyšší platba za vodné a stočné, než očekávali," vysvětlila Šebková. Pro prevenci podobných situací by si podle ní měli více všímat vodoměru. Ten je pro vodárenskou společnost ukazatelem toho, jaké množství peněz má od dotyčného vyžadovat. Toto zařízení je však také k dispozici všem odběratelům. „Mají možnost si na něm pravidelně zjišťovat, zda nedochází k únikům vody někde v domácnosti," sdělila Šebková. Mohou se tak vyhnout zbytečné platbě za vodu, kterou nevyužili.

Pokud například kape z kohoutku umyvadla, nemusí to vypadat jako zásadní problém, ale podle výpočtů to může za jediný měsíc znamenat ztrátu minimálně 720 litrů a maximálně až 1 620 litrů, podle intenzity. Silně tekoucí voda pak může ve výsledku vyvolat zbytečnou ztrátu až 1 440 litrů denně.

Důležité je mít přehled o přibližné spotřebě vody a zpozornět za situace, kdy ji vodoměr ukazuje výrazně vyšší. „V takovém případě je možné, že dochází k jejímu úniku. Důvodem může být porucha vodovodu, přípojky nebo rozvodu," vysvětlila Šebková.

Pravidelná kontrola vodoměru tak může dotyčnému šetřit nemalé peníze. „Nesmíme zapomínat na to, že takový člověk je povinen zaplatit za všechnu vodu, která jeho domovem proteče bez ohledu na to, jestli ji nějak smysluplně využil," dodala Iva Šebková.

Vodoměr je zařízení sloužící k měření objemu vody, která proteče dotyčnou domácností. Jeho údaje se pak využívají ke stanovení výše platby, kterou musí každý za spotřebovaný kubík uhradit. Jeho majitelem je provozovatel vodovodu, ale odběratel je povinen ho chránit před poškozením.