V březnu letošního roku byla majitelům kostela poskytnuta dotace na kompletní rekonstrukci krovu a pláště střechy hlavní lodi a presbytáře. Práce na rekonstrukci začali již začátkem května. „Stavební povolení máme již od roku 2006 a pořád se obnovuje, protože už tehdy jsme žádali o dotační prostředky, ale nikdy jsme nebyli úspěšní,“ vysvětlil zdlouhavý proces Norbert Dostál z investičního oddělené Královské kanonie premonstrátů na Strahově.

Do práce na opravách jihlavského kostela se pustili zaměstnanci vybrané firmy Báča, Polička s.r.o. již na začátku května. „Výběrové řízení dopadlo tak, že se přihlásil jen jeden uchazeč a vysvětlujeme si to tím, že to je náročností této akce,“ informoval Norbert Dostál.

Práce na rekonstrukci za téměř 27 milionů by měli trvat do dubna roku 2019. „V současnosti začínáme presbytářem, kde se začala snímat krytina a začnou se tam dělat tesařské práce. Ty by měli být do konce roku hotové. V příštím roce by se měla udělat převážná část hlavní lodi,“ popsal průběh Dostál.


Některé části historické budovy jsou poškozeny neodbornými opravami. „Pokud jde o krov a střechu kostela, tak nejstarší části jsou z roku 1539, přičemž použité dřevo je i starší. Opravy se na tom dělali nesčetněkrát, některé jsou lokálnějšího rázu a jiné velmi neodborné a právě jeden ze smyslů opravy je dát to pokud možno do původního stavu,“ povídal o historii farář Petr Ivan Božik.

Turisté se od května až do roku 2019 na vyhlídkovou věž kostela svatého Jakuba nedostanou. Po ukončení rekonstrukce však bude prostor krovu a větší část kostela zpřístupněna veřejnosti.